Thứ tư, 25 Tháng 4 2018
TIN MỚI

Tin mới nhất

Thực tiễn áp dụng thuế tài sản ở các nước

Thuế tài sản là nguồn thu quan trọng của chính quyền địa phương ở cả các nước phát triển và…

Lợi ích và rủi ro cơ bản của fintech đối với hệ thống ngân hàng

Để tạo thuận lợi cho các ngân hàng và cơ quan giám sát ngân hàng, nhóm công tác thuộc Ủy…

Chất lượng tài sản, hiệu quả của ngân hàng Việt được cải thiện

Công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody vừa cho biết, kết quả năm 2017 của 14 ngân hàng…

Một số kết quả nổi bật về báo cáo giám sát Basel III

Ngày 06/3/2018, Ủy Ban Basel đã công bố báo cáo về kết quả điều tra quá trình thực hiện Basel…

Cần phổ cập kiến thức tài chính cho người gửi tiền

Theo Hiệp ước Basel II, hiểu biết tài chính là một trong bốn yếu tố cấu thành nên trụ cột…

Dữ liệu ngân hàng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa học dữ liệu là trung tâm của công nghệ số, tạo ra các đột phá của trí tuệ nhân…

Bảo hiểm tiền gửi quốc tế - một năm nhìn lại

Năm 2017 đánh dấu nhiều thay đổi của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quốc tế về cơ…

Minh bạch để hướng tới bền vững

Với thị trường 95 triệu dân trong đó có tới 54% là dân số trẻ, Việt Nam được xem là…

Bài đọc nhiều

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi ngày càng có xu…
Thuế tài sản là nguồn thu quan trọng của chính…
Khoa học dữ liệu là trung tâm của công nghệ…

Công nghệ Blockchain sức hút và tiềm năng

Bạn cần quan tâm đến những gì họ nói, vì sau đây là 5 khía cạnh lý giải tại sao…

Thanh toán không dùng tiền mặt: xu thế tất yếu và những tác động tới bảo hiểm tiền gửi

Thanh toán không dùng tiền mặt được cho là đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân, cho các doanh…

Hành trình đến với các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế

Việc duy trì sự tăng trưởng đáng kể về thương mại và vốn từ các nền kinh tế mới nổi…

Một số kết quả ban đầu về thực hiện Basel 3

Ngày 29/01/2018, Hội nghị Basel 3 đã được tổ chức tại Đại học Tổng hợp Goethe, Frankfurt am Main, CHLB…

Nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng logistics

Các doanh nghiệp logistics Việt Nam cần phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tuyên truyền cho các chủ…