Thứ tư, 20 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của TCTD phi ngân hàng

19-02-2019 2:46 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-NHNN ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một…

Ngành ngân hàng lạc quan về triển vọng kinh doanh

19-02-2019 2:31 am
Kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà nước cho thấy, các tổ…

Cho vay thu mua thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2019

19-02-2019 2:30 am
Ngày 18/02/2019, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 928/NHNN-TD yêu cầu NHNN chi nhánh…

Đề xuất quy định về dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

19-02-2019 2:28 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dự trữ bắt…

Xử lý nợ xấu như thế nào để đạt hiệu quả?

19-02-2019 2:27 am
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2018, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý…

Tín dụng tiêu dùng nâng cao cuộc sống của người dân Việt Nam

18-02-2019 3:58 am
Đã đến lúc phải thừa nhận vai trò của các công ty tài chính tiêu dùng trong nền kinh tế…

Hướng dẫn xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

15-02-2019 7:43 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 52/2018/TT-NHNN  ngày 31/12/2018, quy định xếp hạng tổ chức…

Dự thảo Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Ngân hàng

14-02-2019 2:50 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với…

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

14-02-2019 2:48 am
Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính…

Quả ngọt tái cơ cấu

12-02-2019 9:26 am
Thực tế cho thấy nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) bắt đầu được hưởng “quả ngọt” từ tái cơ cấu…

Chính sách quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

01-02-2019 6:42 am
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14…

Lực đẩy mới tài chính vi mô

31-01-2019 3:08 am
Trong năm 2019 hàng loạt các văn bản pháp lý liên quan đến các tổ chức tài chính vi mô…

Cần công bố kết quả xếp hạng ngân hàng

31-01-2019 3:04 am
Nếu cho rằng việc xếp hạng TCTD là nhằm mục đích để cho từng TCTD biết được thứ hạng của…