Thứ tư, 29 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Tin mới nhất

Quy định mới về kinh doanh vàng

07-01-2020 7:11 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng…

Khi nào tổ chức tín dụng không cần dự trữ bắt buộc?

07-01-2020 6:48 am
Thông tư số 30/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng ,…

Sửa đổi quy định về phát hành giấy tờ có giá của TCTD

06-01-2020 6:48 am
NHNN vừa ban hành Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN quy…

Có thể nhận tiền bồi thường bảo hiểm tại ngân hàng

06-01-2020 3:31 am
Ngày 31/12/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số: 37/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2019…

Các Luật có hiệu lực từ năm 2020

03-01-2020 3:26 am
Bước sang năm 2020, hàng loạt Luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của…

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020

02-01-2020 3:13 am
Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; tăng lương tối thiểu vùng…

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

02-01-2020 2:40 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 26/2019/TT-NHNN ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung một…

Ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 11

31-12-2019 3:19 am
Trong tháng 11/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật,…

Bài đọc nhiều

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định…
Theo Thông tư số 36/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng…

Quy định mới về khung giá đất

23-12-2019 3:20 am
Theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất vừa được Chính phủ ban hành, mức giá tối đa…

07 hành vi bị cấm trong lĩnh vực chứng khoán

20-12-2019 3:56 am
Theo Luật Chứng khoán năm 2019, có 07 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và…

Đối tượng nào được xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp NSNN?

18-12-2019 7:55 am
Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp,…

Xử phạt hành vi xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt trái quy định

18-12-2019 3:44 am
Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong…

DIV ban hành Quy chế về phí bảo hiểm tiền gửi

18-12-2019 3:22 am
Ngày 04/12/2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã ban hành Quyết định số 1116/QĐ-BHTG ban hành Quy chế…