Thứ năm, 09 Tháng 7 2020
TIN MỚI

ABBank ưu đãi cho vay khách hàng doanh nghiệp với lãi suất chỉ từ 7,08%/năm

ABBank uu dai cho vay khach hang doanh nghiepT nay đến 31/12/2019, Ngân hàng An Bình (ABBank) va trin khai chương trình “Ưu đãi lãi sut - Bt phá thành công” vi hn mc 2.000 t VNĐ và 50 triu USD. Đây cũng là hot đng nhm mang đến nhng li ích ti đa cho doanh nghip đ đy mnh sn xut kinh doanh.

Theo đó, chương trình áp dng đi vi khách hàng là doanh nghip s dng dch v np thuế đin t hoc Thuế Hi quan đin t ca ABBank, đng thi cam kết s dng thêm các sn phm dch v khác, không phân bit loi hình cũng như lĩnh vc hot đng ca doanh nghip.

Khách hàng doanh nghip được ABBank cp hn mc tín dng và đáp ng các điu kin chương trình s nhn lãi sut cho vay ưu đãi, ch t 7,08%/năm đi vi đng VNĐ và 3,0%/năm đi vi đng USD (*), c đnh trong sut thi gian vay, áp dng cho các khon gii ngân ngn hn.

Q.Tng Giám đc ABBank Phm Duy Hiếu cho biết: “Vic trin khai chương trình ưu đãi này không ch nhm h tr v ngun vn chi phí thp cho khách hàng Doanh nghip, mà vi nhng chính sách đi kèm, chương trình còn là mt đng thái ca ABBANK trong vic khuyến khích các Doanh nghip tiếp cn vi các dch v công đin t, hin đi, thúc đy các giao dch thanh toán không s dng tin mt theo ch trương ca Chính ph và NHNN”.

Xem 1791 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng