Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Agribank Nam Sài Gòn bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) chi nhánh Nam Sài Gòn thông báo bán đu giá tài sn bo đm. D kiến thi gian đu giá lúc 9 gi 00 phút ngày 31/5/2019.

Mô t v tài sn: Bt đng sn ti xã Lý Nhơn, huyn Cn Gi, thành ph H Chí Minh theo bn đ trích đo ca Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyn Cn Gi ký ni nghip ngày 23/06/2014. Din tích tha đt: 105.419 m2; Nm (lô, tha): Mt phn tha 17,10; T bn đ th 131,121- B đa chính xã Lý Nhơn, huyn Cn Gi.

Lưu ý: tài sn bán đu giá nêu trên được bán theo din tích ghi trên giy chng nhn quyn s dng đt. Người mua trúng đu giá t liên h vi cơ quan chc năng đ làm th tc gia hn hp thc hóa phn din tích hết hn so vi giy chng nhn quyn s dng đt theo quy đnh ca pháp lut.

Giá khi đim ca tài sn: 6.013.188.400 đng (Bng ch: Sáu t, không trăm mười ba triu, mt trăm tám mươi tám nghìn, bn trăm đng).

- Tin đt trước: 15% giá khi đim.

Thi gian đăng ký, xem tài sn và t chc đu giá:

- Đăng ký tham gia đu giá: Trong gi hành chính (tr th by, ch nht) t ngày 24/04/2019 đến ngày 29/05/2019 ti s 209 Nguyn Th Nh, Phường 9, Qun Tân Bình, Thành ph H Chí Minh.

- Xem tài sn: Trong gi hành chính t ngày 22/05/2019 đến 23/05/2019 ti xã Lý Nhơn, huyn Cn gi, thành ph H Chí Minh.

- Thi gian, đa đim đu giá tài sn: D kiến bán tài sn lúc 9 gi 00 phút ngày 31/05/2019 ti s 209 Nguyn Th Nh, Phường 9, Qun Tân Bình, thành ph H Chí Minh.

Thông tin chi tiết, liên h: Công ty CP Đu giá Châu Á, s 209 Nguyn Th Nh, Phường 9, Qun Tân Bình, Thành ph H Chí Minh. Đin thoi 0945678065 (A Tun).

Xem 1852 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng