Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

GPBank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic la chn t chc đu giá tài sn.

Người có tài sn đu giá: Ngân hàng Thương mi TNHH MTV Du khí Toàn Cu - Chi nhánh Th Đô.Đa ch: Tng 1 và tng 8 s 75 ph Phương Mai, phường Phương Mai, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni.

Tên tài sn: Quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt ti tha đt s 225, t bn đ s 3, s 66, ph Vit Hùng, tiu khu Phú Thnh, th trn Phú Minh, huyn Phú Xuyên, TP Hà Ni theo giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BB 136054, vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s CH 000002 do UBND huyn Phú Xuyên cp ngày 17/03/2010 đng tên cho Ông Phùng Văn Hòa và là Bà Lê Th Hng.

S lượng: 01 Tài sn.

Cht lượng: Theo hin trng thc tế tài sn.

Giá khi đim: 722.000.000 đng (Bng ch: By trăm hai mươi hai triu đng chn./) chưa bao gm các loi thuế, phí và l phí khác theo quy đnh pháp lut khi sang tên chuyn nhượng (nếu có).

Tiêu chí la chn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá;

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu;

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín khi t chc đu giá tài sn;

- Có thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp;

- Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp tư pháp công b;

- Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh.

Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: Ti tr s Người có tài sn đu giá: T ngày 16/05/2019 đến 15h ngày 20/05/2019.

Thông tin chi tiết, liên h: ông Đào Duy Hi; Phòng giao dch Phú Xuyên - Chi nhánh Th Đô; (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; s đin thoi: 094.945.8838).

Xem 1823 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng