Thứ hai, 18 Tháng 11 2019
TIN MỚI

GPBank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic la chn t chc đu giá tài sn.

Người có tài sn đu giá: Ngân hàng Thương mi TNHH MTV Du khí Toàn Cu - Chi nhánh Th Đô.Đa ch: Tng 1 và tng 8 s 75 ph Phương Mai, phường Phương Mai, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni.

Tên tài sn: Quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt ti tha đt s 225, t bn đ s 3, s 66, ph Vit Hùng, tiu khu Phú Thnh, th trn Phú Minh, huyn Phú Xuyên, TP Hà Ni theo giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BB 136054, vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt s CH 000002 do UBND huyn Phú Xuyên cp ngày 17/03/2010 đng tên cho Ông Phùng Văn Hòa và là Bà Lê Th Hng.

S lượng: 01 Tài sn.

Cht lượng: Theo hin trng thc tế tài sn.

Giá khi đim: 722.000.000 đng (Bng ch: By trăm hai mươi hai triu đng chn./) chưa bao gm các loi thuế, phí và l phí khác theo quy đnh pháp lut khi sang tên chuyn nhượng (nếu có).

Tiêu chí la chn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá;

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu;

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín khi t chc đu giá tài sn;

- Có thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp;

- Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp tư pháp công b;

- Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh.

Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: Ti tr s Người có tài sn đu giá: T ngày 16/05/2019 đến 15h ngày 20/05/2019.

Thông tin chi tiết, liên h: ông Đào Duy Hi; Phòng giao dch Phú Xuyên - Chi nhánh Th Đô; (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; s đin thoi: 094.945.8838).

Xem 1495 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.