Thứ ba, 14 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Ngân hàng nên bắt tay với Fintech hay thủ để giữ sân mình

Ngan hang nen bat tay voi Fintech hay thu de giu san minhSáng 16/5 ti TP. H Chí Minh, Báo Nhp cu đu tư đã t chc hi tho "Ngân hàng Vit Nam 2019 - Đt phá t s hóa” vi s tham d ca nhiu chuyên gia ngân hàng, fintech.

Hp tác cùng có li

Nhn đnh chung v thc trng s hóa ngân hàng Vit hin nay, ông Lê Anh Dũng, Phó v trưởng V Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước , cho biết, hin các ngân hàng đã và đang đy mnh thc hin chuyn đi s hóa, thông qua chuyn đi v quy trình, dch v, sn phm mi. Tuy nhiên so vi xu hướng phát trin s hóa trên thế gii thì các ngân hàng Vit Nam vn đi sau nên cn phi đy mnh hơn na.

Ông Dũng đng ý vi quan đim cho rng bn thân ti mi ngân hàng cn có s nhìn nhn, chp nhn thay đi cái mi t người lãnh đo, thích ng vi s thay đi và truyn la cho tt c nhân viên. Bên cnh đó, là s bi b v kiến thc tài chính, ngân hàng s cho c người tiêu dùng.

Ông Nguyn Hưng Nguyên, Phó Tng giám đc Công ty C phn Thanh toán quc gia Vit Nam (Napas) nêu mt thc tế: hin ch có khong 10 triu tài khon th hot đng thường xuyên trên h thng. Trong khi đó, điu cn chú ý là cách ng s vi các siêu ng dng như thế nào, facebook, Zalo…; h thanh toán bng cái gì, các ngân hàng và các công ty fintech cn phi phc v được các hình thc giao dch đó.

Ông Phm Thành Đc, Tng giám đc M_Service, đơn v s hu thương hiu ví MoMo chia s, trong sut 5 năm qua công ty kiên trì hp vi các ngân hàng. Trong quá trình hp tác, có nhiu ngân hàng có s e dè vi fintech, nhưng vi s lăn x, am hiu ca các ngân hàng thì vic đưa ra các ng dng trên apps ch là chuyn nh vi h.

"Các fintech phi dè chng các ngân hàng ch không phi là ngược li", Tng giám đc M_Service nói.

Đ cp vic ngân hàng nên hp tác vi fintech hay nên th đ gi sân ca mình, đi din ca Momo cho rng rt cn s hp tác "win - win" gia hai bên. Hin đơn v này hp tác vi khong 20 ngân hàng và thy rng vic tn dng thế mnh ca nhau đ cùng phát trin là tt nht.

Tương lai 10 năm na...

Theo thông tin t ông Phm Thành Đc, Ngân hàng Nhà nước hin đã cp phép hot đng cho khong 30 giy phép cho công ty fintech. Nghe thì nhiu nhưng thc tế ch có hong 5-6 ví đin t thc s có người dùng.

Ông Đc cho rng đây là mt ngành khc lit, không hp dn và kén người chơi.

Còn theo nhn đnh ca đi din Napas, bc tranh th trường fintech vi ngân hàng hin không khác gì bc tranh th trường ngân hàng cách đây khong chc năm. Khi đó, các ngân hàng cnh tranh bng cách b tin ca, công sc đ gi khách hàng. Sau khi có “lt xác” v s chia s trong hot đng ca các ngân hàng, th trường ghi nhn tc đ tăng trưởng 30-40%, có mng tăng trưởng 100%.

Theo đó, đi din Napas cho rng, xu thế tt yếu là chia s, không ai có đ tim lc đ đi mt mình trong th trường rng ln.

Và mt câu hi đt ra: Trong tương lai 10 năm ti vai trò ca ngân hàng s như thế nào?

Đi din phía Ngân hàng Nhà nước cho rng ngân hàng vn s tn ti phát trin nhưng tiến hóa theo cách khác. Theo đó, các ngân hàng có th tr thành các công ty fintech vi giy phép ngân hàng.

Phía ví Momo cho rng 3-5 năm na các ngân hàng có th b ra mt hoc vài chc triu đô là có th có công ngh tiên tiến, vic các fintech vượt tri ngân hàng là rt khó. Theo đó, đi din Momo cho biết công ty s vn tp trung xây dng nn tng thanh toán, h tr cho các ngân hàng. V này cho rng trong tương lai gn, khong 3 năm ti câu chuyn không có gì thay đi đáng k c.

Còn theo ông Phó Tng giám đc Napas, trong vòng 10 năm ti thì ngân hàng khó có th b ln sân nhng mng ch cht, chng hn như cho vay, nhưng có s thay đi mng thanh toán.

Ngoài ra còn có s phát trin ca các nn tng chia s trc tiếp, là làn sóng thay đi hành vi ca người tiêu dùng, theo đó thay đi hn bc tranh ca ngân hàng trong 10 năm ti.

Xem 303 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng