Thứ sáu, 23 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định về hoạt động TTTD của Công ty TTTD

Hinh anh gop y du thaoCơ quan Thường trc Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã có công văn gi Tng Giám đc, Giám đc các T chc hi viên tham gia ý kiến đi vi h sơ d tho Ngh đnh v hot đng thông tin tín dng ca công ty thông tin tín dng.

Hip hi Ngân hàng Vit Nam nhn được Công văn s 3456/NHNN-TTGSNH ngày 13/05/2019 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam v vic ly ý kiến đi vi h sơ d tho Ngh đnh quy đnh v hot đng thông tin tín dng ca công ty thông tin tín dng (thay thế Ngh đnh s 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 ca Chính ph v hot đng thông tin tín dng, được sa đi, b sung bi Ngh đnh s 57/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 ca Chính ph). Do đó, Hip hi Ngân hàng Vit Nam đ ngh các T chc hi viên góp ý kiến bng văn bn đi vi h sơ d tho Ngh đnh nêu trên (h sơ d tho Ngh đnh quý Hội viên xem tại đây).

Văn bn đóng góp ý kiến xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (bao gồm c file word) theo đa ch email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 28/05/2019 (điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913319318 - Ms. Chu Quỳnh Hoa).

Xem 299 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 17-05-2019 11:02 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.