Thứ năm, 09 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank Hà Tây lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tây thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm.

Tài sản bán đấu giá:

+ Tài sản thứ nhất:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 208796 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 15/10/2012 mang tên ông Nguyễn Danh Tạo. Thửa đất số: 322; Tờ bản đồ số: 24; Diện tích: 98,6m2 ; Địa chỉ thửa đất: Thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương  Mỹ, Hà Nội ;

- Mức giá khởi điểm đấu giá tài sản: 514.001.760 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười bốn triệu, không trăm linh một nghìn, bảy trăm sáu mươi đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá tự chịu các chi phí trong việc đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Tài sản thứ hai:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 208789 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 15/10/2012 mang tên ông Nguyễn Danh Tạo. Thửa đất số: 255; Tờ bản đồ số: 24; Diện tích: 136,9 m2 ; Địa chỉ thửa đất: Thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương  Mỹ, Hà Nội.

- Mức giá khởi điểm đấu giá tài sản: 1.000.653.040 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi ba nghìn, không trăm bốn mươi đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá tự chịu các chi phí trong việc đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sau mỗi lần bán đấu giá không thành, Hội đồng tổ chức họp và tiếp tục bán đấu giá. Giá khởi điểm của những lần đấu giá tiếp theo giảm từ 5% đến 10% so với giá khởi điểm của lần bán đấu giá trước không thành liền kề.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại địa điểm nộp hồ sơ là 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên Website: Agribank.com.vn; Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện Agribank phải được nhận trong thời gian 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website Agribank (thời gian nhận hồ sơ từ 8h00 đến 17h00 ngày làm việc).

Địa điểm nộp hồ sơ: Agribank chi nhánh Hà Tây (phòng Khách hàng doanh nghiệp) địa chỉ lô CC 02 KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá

+ Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá (bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập);

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức đấu giá);

+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+ Năng lực, kinh nghiệm, uy tín, thời gian hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản (bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá);

+ Thù lao, chi phí dịch vụ đấu giá phù hợp;

+ Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên);

+ Số lượng hợp đồng đấu giá thành (Hợp đồng và Biên bản đấu giá thành);

+ Quy mô (bản sao chứng thực giấy phép hoặc đăng ký thành lập chi nhánh, quyết định thành lập chi nhánh);

+ Cam kết thực hiện đúng các yêu cầu của Agribank;

+ Các cam kết khác (nếu có).

(*) Lưu ý: Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được chọn; những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn; Agribank không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Bà Đặng Thị Phương Thảo; điện thoại 02433.825395/093 665 3488; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 1679 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng