Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Agribank AMC thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaCông ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC) thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm. Thời gian đấu giá vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/5/2019.

Tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại xã Tân Hiệp - huyện Hóc Môn - Tp. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015), tại thửa đất số 763, tờ bản đồ số 24, diện tích 7.044,3 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn là: 1.800 m2, đất trồng cây lâu năm là: 5.244,3 m2, đất ở tại nông thôn: ổn định lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 24/06/2048.

- Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV V.House tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè. Tài sản này đã được Agribank AMC và Agribank Chi nhánh Nhà Bè phối hợp với các bên liên quan thu giữ ngày 31/01/2019 và xử lý thu hồi nợ theo quy định.

- Hiện trạng tài sản đấu giá: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Những thông tin về tài sản đấu giá nêu tại mục 2 của thông báo này được mô tả theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự xem xét, tự tìm hiểu để xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 20/5/2019 đến 21/5/2019 tại nơi có tài sản (Liên hệ anh Trường, số ĐT: 0938180375).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 03/05/2019 đến ngày 27/05/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 31.633.000.000 đồng.

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 3.163.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 27/05/2019 đến ngày 29/05/2019.

- Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.

Bước giá: tối thiểu 100.000.000 đồng/bước giá.

Thời gian, địa điểm và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 03/05/2019 đến ngày 27/05/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/5/2019,

- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An: Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 - 38204858 và 0948689986.

Xem 1707 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng