Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Sacombank khởi động dự án nâng cấp khung kiểm toán nội bộ

Sacombank khoi dong du an nang cap khung kiem toan noi boNgân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG Việt Nam đã ký kết hợp đồng và khởi động dự án “Nâng cấp khung kiểm toán nội bộ” cho Sacombank.

Dự án này được triển khai với mục tiêu tư vấn, đào tạo các kiến thức và phương pháp luận mới để thực hiện các chương trình kiểm toán, đánh giá kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro cho Sacombank theo yêu cầu của Basel II.

Theo đó, thông qua quá trình cải tiến hoạt động theo hướng từ tập trung kiểm toán tuân thủ sang chú trọng rà soát, đánh giá hệt thống và nâng cao quản trị rủi ro, bộ máy Kiểm toán nội bộ của Sacombank sẽ có nhiều tiềm lực hơn để gia tăng tỷ trọng tham vấn, hướng đến xây dựng và duy trì hệ thống quản trị vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần làm gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Ngân hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Tôn trung Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát Sacombank, Giám đốc dự án cho biết: “Hiện nay, hoạt động kiểm toán nội bộ của Sacombank cũng đã có những bước tiến vượt bậc so với một số ngân hàng bạn trên thị trường. Ngân hàng đã xây dựng các quy chế, quy trình, sổ tay kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hướng dẫn, chuẩn hóa cũng như đánh giá, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ. Đặc biệt, Kiểm toán nội bộ đã xây dựng được hồ sơ xếp hạng mức độ rủi ro của các đối tượng được kiểm toán, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm được tối ưu”

Trước đó, cũng nằm trong lộ trình từng bước hoàn thiện các điều kiện để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II, giúp cho hoạt động Sacombank đảm bảo theo đúng định hướng hiệu quả, an toàn và bền vững, Ngân hàng cũng đã thực hiện nhiều hoạt động như: triển khai hệ thống khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng (LOS) vào tháng 3/2019, khởi động dự án “Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý Tài sản Có - Tài sản Nợ (ALM)” vào tháng 2/2019, khởi động dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” và dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” trong năm 2018.

Xem 688 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng