Thứ bảy, 15 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Giam dinhNgày 07/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 963/QĐ-NHNN và Quyết định số 965/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo Quyết định số 963, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc năm 2019 gồm 02 cá nhân: Ngô Tuấn Anh - Thanh tra viên chính, công tác tại Cục I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Trịnh Thị Hồng Dung - Thanh tra viên, công tác tại Cục I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Lĩnh vực giám định tư pháp là giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Theo Quyết định số 965, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc năm 2019 gồm 03 cá nhân: Thân Ngọc Thắng - Thanh tra viên chính, công tác tại Cục I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Nguyễn Thị Thúy Vinh - Thanh tra viên, công tác tại Cục I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Võ Thùy Linh - Thanh tra viên, công tác tại Cục I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Lĩnh vực giám định tư pháp là giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem 410 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng