Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Agribank Sóc Trăng hỗ trợ khách hàng vượt khó, giảm dần nợ xấu

Agribank Soc Trang ho tro khach hang vuot kho giam dan no xauTrước đây, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Sóc Trăng là mt trong nhng chi nhánh có dư n xu khá cao so vi khu vc đng bng sông Cu Long (ĐBSCL), nay đã tng bước gim dn n xu, là ch da đáng tin cy cho khách hàng, góp phn tích cc vào s phát trin ca đa phương.

Tng bước gim dn n xu

Ông Phan Văn Bá - Giám đc Agribank Sóc Trăng, cho biết: “Thc hin theo ch đo ca Tr s chính v tình hình đu tư tín dng trên đi bàn tnh, Agribank Sóc Trăng đã hoàn thành tt ch tiêu, kim soát được n xu, tng bước đóng góp tích cc vào s phát trin kinh tế - xã hi ca tnh. Năm 2018 tăng trưởng GDP ca tnh đt 7,2%. Đến nay, Agribank Sóc Trăng là ngân hàng có t trng đu tư tín dng khong 30% th phn toàn tnh, th hin vai trò ngân hàng thương mi ln gi vai trò tr ct trên th trường tài chính, tin t và đóng góp tích cc cho s nghip phát trin kinh tế xã hi ca đa phương, đc bit là lĩnh vc nông nghip và nông thôn".

Đ làm được điu đó ông Bá cho biết, hàng năm đng vn mà Agribank Sóc Trăng đưa ra khá hp lý vi tình hình phát trin kinh tế tng khu vc huyn, th, thành ph. Nht là đi vi lĩnh vc nông nghip, nông thôn, tp trung vào cây lúa, nuôi trng thy hi sn, chế biến thy sn, xut nhp khu… Trong đó nuôi trng thy sn là thế mnh trng yếu ca tnh, khu vc và c nước nên Agribank Sóc Trăng rt quan tâm lĩnh vc này. Mc dù trong quá trình đu tư bà con cũng gp nhiu khó khăn và ri lo ln…

“Đi vi Agribank nói chung, Agribank Sóc Trăng nói riêng thì cơ chế quy trình nghip v rõ ràng, ngun vn cung ng ra th trường khá di dào. Hàng năm ch tiêu Tr s chính giao thc hin sát tình hình thc tế ca đa phương, đáp ng ngun vn kp thi, do đó khi khách hàng có d án phương án kh thi thì chúng tôi s tiến hành thm đnh và b trí ngun vn đáp ng kp thi cho khách hàng”, ông Bá chia s.

Vi s n lc không ngng, Agribank Sóc Trăng đã tng bước khc phc nhng khó khăn, tn ti phát sinh trong nhng năm trước, qua vic luôn duy trì tăng trưởng và nâng cao cht lượng tín dng, c th: Năm 2017, tng dư n trên 9.200 t đng, trong đó t l cho vay phc v lĩnh vc nông nghip, nông thôn là 84,5% tng dư n. Trong đó, t l n xu là chiếm 5,35%/ tng dư n, t l n xu trong lĩnh vc nông nghip, nông thôn chiếm 4,93%/ tng dư n. Năm 2018, tng dư n tăng lên trên 10.100 t đng, t l n xu gim dn xung còn 2,58%, trong đó n xu lĩnh vc nông nghip, nông thôn chiếm 2,07%. Đc bit t đu năm đến nay, tng dư n đt trên 10.400 t đng, trong đó dư n trong lĩnh vc phc v nông nghip, nông thôn trên 8.600 t đng và đáng nói hơn, t l n xu gim còn 2,40% tng dư n, trong đó n xu trong lĩnh vc phc v nông nghip, nông thôn chiếm ch còn 1,92%/ tng dư n.

Đng hành cùng khách hàng vượt khó

Ngoài cách làm hiu qu trên, nhm thc hin ch trương ca Tr s chính v cho vay tháo g khó khăn cho doanh nghip, Agribank Sóc Trăng vi phương châm đng hành cùng khách hàng vượt khó đã giúp nhiu khách hàng ln vượt qua giai đon khó khăn, vc dy và phát trin.

Mt trong nhng khách hàng đó là Công ty TNHH Vĩnh Thun (công ty Vĩnh Thun), thuc đa phn khóm Bin Trên, phường Vĩnh Phúc, th xã Vĩnh Châu, tnh Sóc Trăng; là khách hàng truyn thng ca Agribank hàng thp niên qua. Được thành lp năm 2002, chuyên lĩnh vc nuôi tôm công nghip, có quy mô 191ha, vi 168 ao nuôi. Ngay t ngày mi thành lp, công ty Vĩnh Thun đã s dng ngun vn và dch v ca Agribank Sóc Trăng. Giai đon 2003 - 2010, công ty hot đng hiu qu cho doanh thu cao, là mt trong nhng doanh nghip thy sn hàng đu ca tnh Sóc Trăng. Giai đan năm 2012 - 2015, do tình hình dch bnh và biến đi khí hu, đu ra con tôm bp bênh,… ngành nuôi trng thy sn c nước nói chung rơi vào khng hong, công ty Vĩnh Thun cũng gp khó khăn trong cơn biến đng đó. Trong hoàn cnh khó khăn, công ty vn được Agribank Sóc Trăng đng hành h tr.

Ông Quách Hoàng Phong - Giám đc công ty Vĩnh Thun, chia s: Được s h tr ca Agribank  Sóc Trăng, năm 2015, công ty Vĩnh Thun cơ cu li mô hình nuôi tôm, chuyn t nuôi tôm sú sang nuôi mt phn tôm sú và mt phn tôm th chân trng. Đ tránh ri ro, công ty nuôi quy mô nh hơn, theo dng cun chiếu chia thành nhiu đt. T năm 2017 đến nay, d đoán được tình hình thi tiết nên công ty nghiên cu k thut nuôi tôm thích ng vi biến đi khí hu, bên cnh đó, công ty t sn xut con ging, vi sinh và tho dược phc v sn xut theo quy trình khép kín. Năm 2018, công ty th nuôi 56 ao (50 ao tôm th và 6 ao tôm sú) thu được khong 350 tn tôm tht; năm 2019, công ty d kiến nuôi 100 ao, chia làm ba giai đon (mi ao rng 2.000m2, th t 300 - 400 nghìn con ging, tùy vào thi tiết), trong đó 64 ao nuôi tôm th, 36 ao nuôi tôm sú. Giai đon 1 công ty đã th nuôi 32 ao, đến nay tôm đã được 110 ngày tui, trng lượng khong 25 - 30 con/kg. D kiến tôm đ 120 ngày có trng lượng 20 - 25 con/kg s thu hoch. Ước tính 32 ao thu khong trên 237 tn tôm tht. Th trường tôm hin nay giá khá nên ước tính doanh thu s cao hơn năm trước.

“Đến thi đim hin ti, vi đà phát trin thun li, chúng tôi hy vng rng v tôm năm nay s thành công hơn nhng năm trước. Nếu kế hoch năm 2019 thành công, chúng tôi mong rng phía Agribank Sóc Trăng s luôn đng hành vi d án, kế hoch phát trin ca công ty trong thi gian ti, đ công ty chúng tôi phát trin tr li đúng qu đo”, ông Phong phn khi chia s.

Ông Nguyn Chí Công - Phó Ch tch UBND th xã Vĩnh Châu, cho biết: “Công ty Vĩnh Thun là mt trong hai công ty nuôi trng thy sn có quy mô ln nht th xã Vĩnh Châu. Nhng năm trước đây do nh hưởng tình hình khó khăn chung biến đi khí hu, công ty cũng có lúc gp nhiu khó khăn. Nhưng khong 3 năm tr li đây tình hình sn xut kinh doanh ca công ty đã có bước khi sc. Do ng dng k thut nuôi trng công ngh cao và theo quy trình khép kín nên công ty đã tng bước khc phc khó khăn, sn xut hiu qu. Hin công ty s dng gn 100 lao đng, trong đó đa s là lao đng thường xuyên, góp phn gii quyết vic làm đáng k cho lao đng đa phương. Trước tình hình đó v phía chính quyn đa phương rt mong phía Agribank Sóc Trăng tiếp tc đng hành h tr công ty Vĩnh Thun nói riêng, nông dân Vĩnh Châu nói chung đ tng bước vượt qua khó khăn, n đnh cuc sng, góp phn đưa th xã Vĩnh Châu phát trin”.

Xem 890 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.