Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019
TIN MỚI
Mời tham dự khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng báo cáo về phát triển bền vững”

Mời tham dự khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng báo cáo về phát triển bền vững”

Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi T chc Tài chính quc tế (IFC), Qu quc tế Bo v thiên nhiên (WWF) và T chc Sáng kiến báo cáo toàn cu (GRI) t chc khóa đào to “Phương pháp xây dng báo cáo v phát trin bn vng” dành cho các T chc hi viên. Thời gian: Thư Tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019. T 13 gi 15 đến 17 gi.

Khóa đào tạo nhằm giúp cho các T chc hi viên nm được phương pháp xây dng “Báo cáo v phát trin bn vng” theo thông l quc tế. Thành phn tham d là lãnh đo và chuyên viên các b phn có liên quan đến công tác báo cáo v phát trin bn vng ca T chc hi viên.

- Ging viên: các chuyên gia ca IFC, WWF và GRI.

- Đa đim: Tng 9, Giy Vit Plaza, 180 - 182  Lý Chính Thng, qun 3, TP. H Chí Minh.

Chi tiết chương trình xem tại đây. Các T chc hi viên có nhu cu c cán b và đăng ký danh sách hc viên tham d khóa đào to trước ngày 24/5/2019 theo Mu phiếu đăng ký (đính kèm) và gi theo đường bưu đin, fax, hoc đin thoi v đa ch: Trung tâm Đào to - Hip hi Ngân hàng Vit Nam, s 193 - Bà Triu, qun Hai Bà Trưng, Hà Ni. ĐT: 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427. Liên h: Anh Vũ Tt Đt, đin thoi 0935 616 668. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 309 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.