Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Ứng dụng VietinBank iPay Mobile ngày càng “được lòng” người dùng

Ung dung VietinBank iPay Mobile ngay cang duoc long nguoi dungTích hp đa tin ích ch trên mt ng dng duy nht là xu hướng phát trin ca hu hết các ngân hàng hin nay. Đây chính là “chìa khóa vàng” đ Ngành Ngân hàng gia tăng tính tương tác và “ly lòng” khách hàng hin đi.

S hóa là mt xu thế bt buc đi vi Ngành Ngân hàng khi làn sóng cuc Cách mng Công nghip 4.0 đã có tác đng sâu rng đến mi mt ca cuc sng. Vic khách hàng s dng công ngh trong giao dch vi ngân hàng tr nên quen thuc. Hin nay, hu hết các ngân hàng đu đu tư đy mnh cho dch v Mobile Banking (ng dng ngân hàng trên đin thoi di đng).

Đơn c như Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) là mt trong nhng ngân hàng đón đu xu thế này. Bên cnh các tính năng quen thuc như chuyn tin, gi tin tiết kim, thanh toán hóa đơn, np tin đin thoi, ng dng di đng ca VietinBank là VietinBank iPay Mobile còn được tích hp đa dng các tính năng như thanh toán QR Pay, đt vé máy bay, vé xem phim, đt phòng khách sn… Chính nh s đa dng và gn gũi, năm 2018 ng dng VietinBank iPay Mobile Banking ghi nhn con s người dùng tăng mnh, đt trên 1,5 triu khách hàng.

Đt vé máy bay ch vi vài bước “chm”

Tính năng đt vé trên ng dng VietinBank iPay Mobile đang là hình thc đt vé được đánh giá là nhanh và thun tin nht hin nay. Đ đt vé, khách hàng ch cn la chn hành trình bay (thi gian, đa đim), ng dng s t đng đ xut chuyến bay phù hp ca hơn 30 hãng hàng không trong nước và quc tế. Các chuyến bay được sp xếp khoa hc, theo nhiu tiêu chí như mc giá, thi gian, hãng bay... nh đó, khách hàng d dàng hơn trong vic la chn cho mình mt chuyến bay phù hp.

Sau bước đin thông tin hành khách, thanh toán, xác thc giao dch là quá trình đt vé hoàn tt, nhanh và d dàng thc hin hơn so vi hu hết các hình thc đt vé máy bay khác. Đc bit, vic thanh toán s được thc hin ngay trên ng dng, khách hàng không cn phi nhp thông tin tài khon ngân hàng đ thanh toán, do vy, thông tin ca khách hàng được đm bo an toàn hơn.

D dàng tìm kiếm và đt phòng khách sn trên c nước

Nm trong cm tin ích đt vé, bên cnh đt vé máy bay, đt phòng khách sn là mt trong nhng tính năng trên ng dng VietinBank iPay Mobile được khách hàng yêu thích thi gian gn đây. Không cn phi tn nhiu thi gian tìm kiếm, so sánh giá phòng trên nhiu website đt phòng, hay phi liên h đi lý, vi VietinBank iPay Mobile, khách hàng có th d dàng tìm kiếm, đt phòng và thanh toán ch vi vài thao tác đơn gin.

Xu hướng dùng QR Pay đ thanh toán

Thi gian gn đây, dùng QR Pay trên VietinBank iPay Mobile, quét mã VNPAY - QR đ thanh toán khi đi mua sm, ăn ung, đi taxi, thanh toán tin đin, cước đin thoi, internet, truyn hình… đã tr nên gn gũi vi mt b phn ln khách hàng. 

Ưu đim ni bt ca QR Pay là khách hàng không cn dùng ti th hay tin mt, ch cn m ng dng, quét mã QR, nhp s tin, xác thc giao dch bng mt khu (hoc bng OTP - mt khu dùng mt ln, vân tay, nhn din khuôn mt) là thanh toán thành công, quá trình này gói gn ch trong vài phút.

Bên cnh đó, thanh toán bng QR Pay cũng được đánh giá là an toàn và bo mt hơn, khách hàng hoàn toàn làm ch quá trình thanh toán trên di đng ca mình, không cn cung cp s tài khon, s th cho bt kì ai hay phi đ li trên website khi mua sm trc tuyến.

Xem 1194 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng