Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020
TIN MỚI

VietinBank áp dụng tính năng 3D Secure cho thẻ quốc tế MarterCard

VietinBank ap dung tinh nang 3D Secure cho the quoc te MarterCardT 10/4/2019, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) tiếp tc áp dng tính năng 3D Secure cho th quc tế MarterCard xác thc giao dch thông qua mã bo mt OTP được gi tin nhn v đin thoi ca ch thẻ.

Nhm tăng cường bo mt cho các giao dch thanh toán trc tuyến ca ch th quc tế, t tháng 9/2018, VietinBank đã chính thc trin khai tính năng 3D Secure đi vi th Visa. Vi kh năng bo mt cao, 3D Secure góp phn mang li s an tâm cho ch th khi thc hin giao dch; đng thi bo v ti đa quyn li ca ch th, hn chế các ri ro như đánh cp thông tin, gi mo th khi giao dch trc tuyến.  

Tiếp ni thành công này, t 10/4/2019, VietinBank tiếp tc áp dng tính năng 3D Secure cho th quc tế MarterCard. Đây là phương thc xác thc giao dch thông qua mã bo mt OTP được gi tin nhn v đin thoi ca ch th, nhm đnh danh khách hàng chính xác ti thi đim thc hin giao dch thanh toán trc tuyến. Theo đó, khi khách hàng thc hin giao dch trc tuyến ti các đơn v chp nhn th (website/apps) có biu tượng Verified by Visa hoc MasterCard Identity Check, khách hàng s thc hin thêm bước xác thc giao dch bng mt khu OTP.

Trong thi gian ti, VietinBank tiếp tc phi hp phát trin tính năng 3D Secure vi các t chc th quc tế khác và s không ngng n lc nâng cao cht lượng sn phm, dch v, đem li cho khách hàng nhng tin ích tt nht, các bin pháp bo mt tiên tiến khi s dng sn phm th ca VietinBank.

 An toàn hơn bao gi hết vi chc năng 3D Secure - xác thc giao dch thanh toán trc tuyến qua tin nhn OTP (One Time Password - mt khu dùng 1 ln) cho th quc tế VietinBank Visa/MasterCard.

Thông tin chi tiết, liên h: các chi nhánh VietinBank trên toàn quc hoc gi đến s Contact Center: 1900 558 868; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 401 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng