Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI

VietinBank đẩy mạnh số hóa hệ sinh thái ngân hàng

VietinBank day manh so hoa he sinh thai ngan hangCách mạng Công nghiệp 4.0 đã tạo điều kiện cho các sản phẩm công nghệ không ngừng đổi mới, đồng thời đặt Ngành Ngân hàng vào thế cơ hội và thách thức song hành.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã chủ động đầu tư vào công nghệ, kỹ thuật hiện đại, hướng tới xây dựng và số hóa hệ sinh thái ngân hàng toàn diện, hiệu quả, bền vững, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

Bước chuyển đổi thành công

Sự đổi mới, nhạy bén của VietinBank với Dự án chiến lược Thay thế CoreBanking đã góp phần đưa Ngành Ngân hàng Việt Nam ngang tầm khu vực, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh thương mại của ngân hàng Việt Nam với ngân hàng nước ngoài.

Sau 2 năm triển khai Core mới (từ ngày 2/2/2017), sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác; những con số tăng trưởng; những ghi nhận và đánh giá tích cực của các chuyên gia toàn cầu là những minh chứng thực tiễn nhất cho sự thành công của Dự án Thay thế CoreBanking VietinBank.

Triển khai Core mới, VietinBank đã xác lập vị thế mới, đánh dấu sự trưởng thành về công nghệ ngân hàng tại Việt Nam và khu vực. Bước chuyển đổi thành công này của VietinBank đã được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là “Chương trình đổi mới CoreBanking tốt nhất châu Á” của năm 2017.

Cùng đồng hành và chia sẻ với VietinBank trong suốt quá trình triển khai Dự án là các đối tác đến từ Tập đoàn Fidelity, China System, Pricewaterhouse Coopers, IBM,… với nhiều quốc tịch. 

Bằng tất cả trí tuệ, sức lực và khát vọng đổi mới, cán bộ trong toàn hệ thống VietinBank đã đoàn kết, sáng tạo, chiến thắng nút thắt cam go nhất để cùng nhau làm nên một cuộc chuyển đổi Core ngoạn mục.

Đón đầu xu thế

Trong 2 năm 2017 - 2018, số lượng giao dịch của VietinBank liên tục tăng khoảng 25%, tốc độ xử lý giao dịch tại một số bộ phận tăng hơn 50% trong điều kiện số lượng nhân sự gần như không thay đổi. Đó là kết quả của việc tự động hóa, đảm bảo tuân thủ quy trình và tăng cao năng suất lao động.

Công nghệ hiện đại giúp VietinBank tăng khả năng quản trị rủi ro, tăng năng lực cho bán chéo sản phẩm, tăng doanh thu hoạt động. Các mảng dịch vụ của VietinBank liên tục có những bước tăng trưởng đáng ghi nhận, cụ thể: Doanh số hoạt động Thanh toán quốc tế (TTQT) và tài trợ thương mại (TTTM) năm 2018 tăng 69,12% so với năm 2016. Tng s lượng giao dch qua kênh Internet Banking năm 2018 tăng 251,64% so vi 2016. S lượng giao dch thanh toán trong nước năm 2018 tăng 35% so vi 2016. S lượng giao dch thanh toán ngoài nước năm 2018 tăng 77,1% so vi 2016.

T trng phí dch v th trong tng phí dch v ca VietinBank tăng t 31% năm 2016 lên 36% năm 2018. Phí dch v thanh toán năm 2018 tăng 25,35% so vi 2016. Phí TTQT và TTTM năm 2018 tăng 77,1% so vi 2016.

H thng thanh toán chuyn tin được xây dng theo mô hình qun lý tp trung, linh hot trong vic trin khai kết ni, m rng mng lưới thanh toán vi các t chc tín dng và các cơ quan qun lý Nhà nước. VietinBank là ngân hàng duy nht kết ni và qun lý Chng khoán Phái sinh; Trin khai kết ni vi 18 công ty chng khoán; Thanh toán song phương vi gn 20 ngân hàng;…

Năm 2018, VietinBank là ngân hàng thương mi đu tiên ti Vit Nam cung cp kênh t phc v dành cho khách hàng TTTM, cho phép khách hàng gi và nhn các yêu cu v giao dch TTTM qua kênh Internet. VietinBank cũng vinh d là 1 trong 2 ngân hàng đu tiên Vit Nam đt chun SWIFT GPI (sáng kiến đi mi thanh toán toàn cu ca T chc SWIFT). Bên cnh đó, vic trin khai h thng Bao thanh toán và Tài tr chui cung ng (Supply Chain Factoring) tích hp vào Core SunShine sp ti cũng chng t VietinBank luôn đón đu xu hướng s dng các sn phm TTTM hin đi ca khách hàng và ngân hàng toàn cu.

Chia s v điu này, Ch tch HĐQT VietinBank Lê Đc Th khng đnh: Bên cnh vic thúc đy mnh m các hot đng kinh doanh, VietinBank luôn chú trng tăng cường đu tư công ngh tiên tiến, hin đi. Vi vic tiên phong thay thế CoreBanking, VietinBank hướng ti vic xây dng h sinh thái tài chính ngân hàng toàn din, hiu qu, bn vng, đáp ng s hài lòng ca khách hàng.

Xem 1482 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng