Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42: Nút thắt là tài sản đảm bảo

Hinh anh xu ly no xauĐến nay, Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu (Ngh quyết 42) đã đi được hơn 1/3 chng đường thc hin. Dù kết qu đã đt được là khá rõ nét, nhưng theo các chuyên gia và nhng người thc hin x lý n trc tiếp thì vn còn mt s vướng mc cn được tháo g

Đi vào thc cht

Ngh quyết 42 ca Quc hi v thí đim x lý n xu được ban hành và hiu lc t 15/8/2017 đánh du bước tiến quan trng trong hành lang pháp lý x lý n xu. Ngh quyết đã tháo g nhiu vướng mc trong x lý n xu ca các t chc tín dng, đó là khng đnh quyn thu gi tài sn bo đm ca t chc tín dng và công ty mua bán tài sn ca các t chc tín dng (VAMC); cho phép mua bán n-xu và tài sn đm bo theo giá th trường; cho phép Tòa án áp dng th tc đ gii quyết tranh chp liên quan đến tài sn bo đm.

Chuyên gia tài chính ngân hàng Cn Văn Lc đánh giá cách thc qun lý, theo dõi, đánh giá n xu có bước tiến rõ nét làm đng lc thúc đy x lý n xu theo hướng ch đng và thc cht hơn. Theo đó, ti Đ án 1058 v "Cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020," mc tiêu đưa t l n xu gp (gm n xu ni bng, n bán cho VAMC chưa được x lý và n xu tim n) v mc 3% đến năm 2020 đã được đưa ra thay cho ch tiêu t l n xu thường thy trước đây.

Cũng theo ông Lc, vic đưa ra mc tiêu t l n xu gp đã giúp cho công tác qun lý n xu ti các cơ quan qun lý cũng như t chc tín dng đi vào thc cht hơn, to đng lc và c áp lc đi vi h thng các t chc tín dng trong vic tích cc, ch đng x lý n xu.

Chính vì vy, tính đến cui năm 2018, t l n xu ni bng ca các t chc tín dng đã gim xung mc 1,89% (so vi mc 1,99% cui năm 2017 và 2,46% cui năm 2016) và t l n xu gp khong 6,67% tng dư n, gim mnh so vi mc 10,08% vào cui năm 2016 và 7,36% cui năm 2017.

Ti bui công b kết qu hot đng quý 1, bà Nguyn Th Hng, Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cui tháng Mt, ước tính toàn h thng các t chc tín dng đã x lý được 204.400 t đng n xu, ước đt trên 40,1% tng s n xu được xác đnh theo Ngh quyết 42. Riêng năm 2018 đã x lý được 113.400 t đng, trong đó x lý n xu ni bng ước đt 117.200 t đng.

Bà Hng cho biết, kết qu x lý n xu như vy là rt kh quan. T l n xu ni bng đang được duy trì dưới 2%.

Các gii pháp x lý n xu được trin khai đng b cùng vi các bin pháp kim soát, phòng nga n xu mi phát sinh, đã góp phn nâng cao cht lượng tín dng và gim t l n xu ca h thng các t chc tín dng.

Xu ly no xau theo Nghi quyet 42 Nut that la tai san dam baoCòn nhiu vướng mc

Theo bà Hng, ngay sau khi có Ngh quyết 42, nhng vướng mc, khó khăn trong x lý n xu đã được khc phc mt phn cơ bn. Tuy nhiên bà Hng cũng tha nhn mt thc tế “vn còn nhng khó khăn, vướng mc trong x lý n xu theo Ngh quyết 42, ch yếu là nhng vn đ liên quan đến x lý tài sn đm bo.”

Ch tch Hi đng qun tr VAMC Nguyn Tiến Đông cho biết, hin ti, VAMC cũng như t chc tín dng đang gp mt s vướng mc trong quá trình trin khai theo Ngh quyết 42.

Đơn c, vic gii quyết tranh chp theo th tc rút gn rt hn chế, th t ưu tiên x lý trong v vic có nhiu tài sn thi hành án được hiu và áp dng khác nhau. Trong chuyn nhượng d án bt đng sn cũng gp vướng mc. S h tr t chính quyn đa phương vn chưa đng đu do cách hiu khác nhau, nên có nơi h tr rt tt, nhưng có nơi vn chưa tích cc...

Ông Đông nhn mnh, gii quyết nhng vn đ ln này cn s vào cuc chung ca toàn h thng đ chnh sa kp thi các quy đnh được đt ra như B Tài chính có quy đnh c th v nghĩa v thuế như thế nào, B Tài nguyên và Môi trường có hướng dn chuyn nhượng d án bt đng sn ra sao...

Mt đim na mà hu hết các v vic đu có liên quan là quyn thu gi tài sn bo đm ca t chc tín dng - ni dung được xem là mt trong nhng đt phá ca Ngh quyết 42, nhưng vic áp dng trong thc tế li không h đơn gin.

Theo Ngh quyết 42, quyn thu gi tài sn bo đm đi kèm vi điu kin h sơ thế chp phi có tha thun v điu khon thu gi tài sn bo đm, trong khi đó tính đến thi đim Ngh quyết 42 có hiu lc, nhiu hp đng thế chp chưa có điu khon này. Vì vy, các t chc tín dng cn đàm phán vi bên vay đ điu chnh hp đng.

Ngoài ra, ngay c vi nhng khon vay đáp ng được điu kin này thì vic thc hin quyn thu gi tài sn bo đm ca các t chc tín dng vn cn đến s h tr ca cơ quan công an các cp. Tuy nhiên, đến nay B Công an vn chưa có văn bn hướng dn v cơ chế, cách thc thc hin cưỡng chế đi vi các trường hp bên bo đm chng đi, không hp tác. Do đó, vic thu gi tài sn bo đm thành công hay không hin nay ph thuc khá nhiu vào thin chí ca bên vay (bên bo đm).

Các chuyên gia cho rng, đ quá trình x lý n xu và thc hin Ngh quyết 42 mang li hiu qu cao hơn, đáp ng yêu cu đ ra, chính quyn đa phương và các cơ quan qun lý cn nhanh chóng, ch đng, tích cc tháo g các vướng mc nêu trên. Đng thi, cn nghiêm túc thc hin đánh giá kết qu thc hin gia kỳ vào thi đim cui năm 2019...

Theo TTXVN

Xem 1744 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng