Thứ hai, 06 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Chủ thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express nhận ưu đãi

Chu the Vietcombank Cashplus Platinum American ExpressNgân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) điu chnh ni dung chương trình ưu đãi dành cho ch th Vietcombank Cashplus Platinum American Express.

Ni dung

Đi tượng áp dng: Ch th tín dng Vietcombank Cashplus Platinum American Express

Thi gian áp dng:

- Th 6 hàng tun, t ngày 18/12/2018 đến hết ngày 30/4/2019

- Tt c các ngày trong tun, t ngày 01/5/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Đa đim áp dng ưu đãi: H thng ca hàng Zara ti Vit Nam

Ni dung ưu đãi:

- T 18/12/2018 đến hết 30/4/2019: Hoàn 15% vào các ngày th 6 hàng tun

- T 01/5/2019 đến hết 31/12/2019:

+ Hoàn 30% giá tr giao dch vào các ngày th 6,7 hàng tun

+ Hoàn 15% giá tr giao dch vào các ngày còn li trong tun.

Điu kin áp dng: Áp dng cho giao dch bng th có giá tr t 03 triu đng ti h thng ca hàng Zara ti Vit Nam, hoàn ti đa 02 triu đng/ khách hàng/giai đon tr thưởng.

Th l chi tiết  chương trình xem ti đây

Ưu đãi đc quyn, đng cp dành cho ch th tín dng Vietcombank Cashplus Platinum American Express

- Ưu đãi hoàn tin không gii hn cho mi giao dch chi tiêu trong nước và nước ngoài.

- S dng công ngh contactless mang li cho ch th tin tri nghim đnh cao v s tin li và tc đ khi thanh toán (chm th đ thanh toán, không tiếp xúc máy POS, không cn nhp PIN hoc ký hóa đơn thanh toán).

- Ưu đãi min phí ra sân ti các sân golf cao cp ti Vit Nam, ưu đãi ăn ung đc quyn ti các nhà hàng cao cp nht ti Vit Nam, hotline dành riêng cho ch th cao cp và nhiu ưu đãi đc quyn khác….

- Tham gia các chương trình khuyến mi dành cho ch th vi ưu đãi vô cùng hp dn theo tng thi kỳ. 

Thông tin chi tiết, liên h: Trung tâm H tr khách hàng 1900 54 54 13 hoc chi nhánh Vietcombank gn nht

Xem 406 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng