Chủ nhật, 15 Tháng 12 2019
TIN MỚI

NAPAS tiếp tục thực hiện miễn và giảm phí dịch vụ chuyển mạch

NAPAS tiep tuc thuc hien mien va giam phi dich vu chuyen machCông ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) cho biết, s tiếp tc gim t 47% - 80% phí dch v chuyn mch (tùy theo loi giao dch) cho các Ngân hàng thành viên hoàn thành các điu kin k thut đ chuyn đi th t sang theo tiêu chun th chip ni đa t 01/5/2019.

Trin khai Ch th 01/CT-NHNN ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước v vic t chc thc hin các nhim v, gii pháp trng tâm ca ngành Ngân hàng trong năm 2019, Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) thc hin gim đến 100% phí dch v chuyn mch (mc thu bng 0 đng) tùy theo loi giao dch đi vi các T chc thành viên là các ngân hàng s hu mng lưới chp nhn thanh toán k t ngày 01/3/2019, sm hơn 2 năm so vi l trình đt ra ban đu.

Đây là ln th 2 NAPAS thc hin điu chnh gim phí dch v chuyn mch trước thi hn. Trước đó, ngày 01/3/2018, NAPAS đã thc hin điu chnh gim đến 25% phí dch v chuyn mch (tùy theo loi giao dch) cho các Ngân hàng thành viên so vi mc phí dch v trước sáp nhp.

Hướng ti mc tiêu nhm chun hóa kết ni h thng chuyn mch theo tiêu chun cơ s v th chip ni đa (VCCS) cũng như h tr các ngân hàng hoàn thành mc tiêu chuyn đi 25 triu th ATM, 150.000 máy POS và 6.000 máy ATM vào cui năm 2019 theo l trình chuyn đi th chip ca Ngân hàng Nhà nước ti Thông tư 41/2018/TT-NHNN sa đi Thông tư 19 v hot đng th ngân hàng, NAPAS s tiếp tc gim t 47% - 80% phí dch v chuyn mch (tùy theo loi giao dch) cho các Ngân hàng thành viên hoàn thành các điu kin k thut đ chuyn đi th t sang theo tiêu chun th chip ni đa t 01/5/2019.

Bên cnh đó, nhm hoàn thin, nâng cp h thng thanh toán bù tr đin t các giao dch bán l (ACH), k t 01/10/2019, NAPAS s thc hin gim tiếp 25% phí dch v chuyn mch cho các Ngân hàng thành viên trin khai kết ni vi h thng thanh toán bù tr đin t các giao dch bán l ca NAPAS.

L trình gim phí dch v chuyn mch được NAPAS xây dng t đu năm 2018 nhm h tr và đng hành cùng 48 ngân hàng thành viên gim các chi phí đu vào đ gim lãi sut cho vay, kích thích tín dng, thúc đy tăng trưởng kinh tế, to điu kin đ các ngân hàng thành viên xây dng chính sách phí dch v hp lý dành cho khách hàng; qua đó, khuyến khích khách hàng tri nghim và s dng ngày càng nhiu hơn các dch v thanh toán không dùng tin mt, thúc đy quá trình thanh toán không dùng tin mt đm bo thc hin tt Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt giai đon 2016-2020 ti Vit Nam ca Chính ph.

Trong năm 2018, tng s lượng giao dch và tng giá tr giao dch thc hin qua h thng NAPAS đt tương ng 388,9 triu giao dch và 1.763 triu t đng, tăng trưởng tương ng 2,3 ln v s lượng giao dch và hơn 50 ln v giá tr giao dch so vi năm 2015. Theo kế hoch năm 2019, h thng NAPAS d kiến x lý hơn 500 triu giao dch và 2.738 triu t đng.
Xem 350 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.