Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Khoản thu nhập tăng thêm có tính đóng BHXH?

Khoan thu nhap tang them co tinh dong BHXHT ngày 01/01/2018 tr đi, tin lương tháng đóng BHXH bt buc là mc lương, ph cp lương theo quy đnh ti Đim a, Khon 2, Điu 4 và các khon b sung khác theo quy đnh ti Đim a, Khon 3, Điu 4 ca Thông tư s 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Cơ quan hot đng theo loi hình đơn v s nghip công lp thì khon tm ng tin thu nhp tăng thêm, tin ăn trưa theo quy đnh ti Ngh đnh 141/2016/NĐ-CP quy đnh chế đ t ch ca đơn v s nghipcó thuc khon thu nhp tính đóng BHXH không?

Bo him xã hi TP. Hà Ni cho biết:

Căn c Đim 2.1, 2.2; Khon 2, Điu 6 Quyết đnh 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ca BHXH Vit Nam quy đnh tin lương tháng đóng BHXH bt buc theo quy đnh ti Điu 89 Lut BHXH và các văn bn hướng dn thi hành; t ngày 01/01/2018 tr đi, tin lương tháng đóng BHXH bt buc là mc lương, ph cp lương theo quy đnh ti Đim a, Khon 2, Điu 4 ca Thông tư s 47/2015/TT-BLĐTBXH và các khon b sung khác theo quy đnh ti Đim a, Khon 3, Điu 4 ca Thông tư s 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Do đó, mc tin lương được xác đnh là ph cp và các khon b sung khác phi được xác đnh c th trong hp đng lao đng và mang tính cht chi tr thường xuyên trong mi kỳ lương.

Xem 1057 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng