Thứ năm, 06 Tháng 8 2020
TIN MỚI

"Sức trẻ Sacombank"

Suc tre SacombankNgày 18/4, ti Hc vin Tài chính Hà Ni,Ban lãnh đo Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và hàng trăm công đoàn viên Sacombank đã tham gia L phát đng chương trình “Sc tr Sacombank” đ m đu cho chui hot đng th thao toàn mng lưới trong thi gian ti.

Ti l phát đng, các vn đng viên đã cùng nhau đng din yoga và nhy flashmob, tham gia thi chy b 2 c li - 03 km (N) và 05 km (Nam, N). Đây cũng là cơ hi đ các cán b nhân viên Sacombank có thêm nhiu cơ hi giao lưu, hc hi và cùng nhau phát huy sc tr đ xây dng tp th năng đng, trách nhim và chuyên nghip.

Tiếp đến, trong tháng 5 tháng 6 người dân ti nhiu đa phương trong c nước s tiếp tc được hòa cùng chương trình vit dã cùng Sacombank ln đu tiên được t chc mt cách tp trung xuyên sut. Song song đó là các hot đng văn th m giao lưu và kết ni s được các Đơn v trên toàn h thng tích cc hưởng ng.

“Sc tr Sacombank” là mt trong các chính sách chăm sóc nhân s được Sacombank thc hin xuyên sut 27 năm qua. Đ cao ch trương “Khách hàng là trng tâm - Nhân s là nòng ct”, Sacombank luôn chú trng đào to, bi dưỡng nhân lc nhm đáp ng các tiêu chun hàng đu ca th trường. C th, Sacombank đã trin khai các khóa đào to trc tuyến, các hi tho khoa hc vi mong mun giúp nhân s nhn din được các thế mnh cn phát huy cũng như nhng đim còn hn chế đ cng c, ci tiến năng lc, gia tăng năng sut lao đng. Bên cnh kiến thc chuyên môn, kiến thc v cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng, nhân s Sacombank còn được chăm lo v đi sng, được trau di, rèn luyn th cht, nâng cao giá tr tinh thn. Đin hình, năm 2018, Sacombank đã tăng 7% ngân sách lương đ điu chnh thu nhp cho cán b nhân viên, chi lương kích thích kinh doanh, thưởng danh hiu…Ch trương này đã góp phn không nh trong công tác gi chân, thu hút và phát trin ngun nhân lc. Cùng năm đó, ngân hàng cũng trin khai các chương trình kho sát mc đ hài lòng, chương trình quy hoch phát trin đi ngũ lãnh đo nhm đáp ng kp thi nhu cu được lng nghe, thu hiu, nhu cu được phát trin và thăng tiến ca cán b nhân viên.

Có th nói, tri nghim trong 27 năm qua giúp Sacombank đúc kết nhiu bài hc v phát huy ngun lc con người. Trong hoch đnh tương lai, Sacombank đt mc tiêu xây dng thương hiu t chính ni hàm - t cht ca tng cán b nhân viên đ góp phn đưa thương hiu tuyn dng - đào to ca ngân hàng được lan ta trên th trường lao đng nói chung và ngành tài chính - ngân hàng nói riêng. Vic phát đng chương trình lan ta “Sc tr Sacombank” cũng hướng đến mc tiêu to dng mt môi trường làm vic năng đng, tr trung và hnh phúc cho nhng CBVN đng hành cùng hành trin phát trin bn vng ca Sacombank.

Xem 720 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng