In trang này

Agribank AMC bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian nhn h sơ: đến 17 gi ngày 06/5/2019.

Mô tả về tài sản: Toàn b tài sn gn lin trên đt và h thng máy móc thiết b nm trên tha đt s 489, t bn đ s 49, din tích 166.706,5 m2, mc đích s dng đt: đt cm công nghip (xây dng nhà máy chế biến qung st); thi hn thuê: 44 năm (k t ngày 02/02/2016 đến ngày 15/4/2060)

Theo Giy chng nhn QSD đt QSH nhà và tài sn khác gn lin vi đt s phát hành BU578688, s vào s cp giy chng nhn CT04053 do S Tài nguyên và Môi trường Bình Đnh cp ngày 02/02/2016 ta lc ti Lô A8 khu A, Cm Công nghip Hoài Đc, xã Hoài Đc, huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh.

Giá khởi điểm: 122.216.959.000 đng (Bằng chữ: Mt trăm hai mươi hai t, hai trăm mười sáu triu, chín trăm năm mươi chín nghìn đng)

Tiền đặt trước: 12.221.695.900 đng (Bng ch: Mười hai t, hai trăm hai mươi mt triu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm đng)

Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính t ngày niêm yết đến 17 gi ngày 06/5/2019

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm dch v bán đu giá tài sn Bình Đnh, s 37 - Phan Đình Phùng, thành ph Quy Nhơn, tnh Bình Đnh. 

Xem 1790 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng