Thứ năm, 09 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Xay dung thuong hieu cho doanh nghiep nho va vua o Viet Nam 1Vn đ xây dng thương hiu đi vi các doanh nghip nh và va hin nay không my d dàng, bi trong bi cnh ngày càng hi nhp sâu vào nn kinh tế thế gii, trước sc ép cnh tranh ca các doanh nghip nước ngoài, nht là doanh nghip nh và va Vit Nam phi đi din vi không ít khó khăn, rào cn.

Nhn din vai trò quan trng ca vic phi xây dng thương hiu, bài viết đ xut nhng gii pháp cho các doanh nghip va và nh Vit Nam tiếp cn vi khách hàng nhanh chóng, tiết kim và hiu qu.

Ti sao doanh nghip cn phi xây dng thương hiu?

Theo Jack Trout, thương hiu là mt cam kết tuyt đi v cht lượng, dch v, giá tr trong mt thi gian dài đã được chng nhn qua hiu qu s dng và bi s tha mãn ca người tiêu dùng. Vi David A. Aaker, thương hiu là hình nh có tính cht văn hóa, lý tính, cm tính, trc quan và đc quyn mà bn liên tưởng ti khi nhc đến mt sn phm hay mt công ty.

S dĩ doanh nghip (DN) cn phi xây dng thương hiu là bi xây dng thương hiu chính là to dng uy tín ca DN đi vi người tiêu dùng. Bên cnh đó, khi đã to dng được thương hiu ni tiếng, các nhà đu tư cũng không e ngi mt khi đu tư vn vào DN; bn hàng ca DN cũng s sn sàng hp tác kinh doanh, cung cp nguyên liu và hàng hoá cho DN. Thương hiu luôn là tài sn vô hình nhưng có giá tr rt ln ca DN. Quan trng hơn, thông qua thương hiu người tiêu dùng tin tưởng, yên tâm hơn và mong mun được la chn, tiêu dùng sn phm hàng hoá và dch v ca DN… Chính nhng điu đó đã thôi thúc các DN Vit Nam, ngay c đó là các DN nh và va (DNVVN) trong xây dng và phát trin thương hiu.

Xây dng thương hiu - Khong trng doanh nghip nh và va

Trong bi cnh hi nhp sâu rng vào kinh tế khu vc và quc tế đã mang đến nhiu cơ hi xut khu hàng hóa đi vi Vit Nam nhưng cũng to ra áp lc cnh tranh ngày càng khc lit, không ch th trường quc tế mà ngay c th trường trong nước. Đáp ng yêu cu hi nhp, xây dng thương hiu là điu cn thiết, bi đây không ch là tm giy thông hành giúp DN trong hot đng xut khu, cnh tranh "sòng phng" vi các DN nước ngoài, mà còn to danh tiếng, thương hiu ca c mt quc gia. Tuy nhiên, nhiu đánh giá cho thy, đến nay thương hiu vn là đim yếu ca các DN Vit Nam. Phn ln các DN Vit Nam chưa quan tâm đến vn đ này, nht là đi vi các DNVVN.

Lý gii v điu này, các chuyên gia cho rng, nguyên nhân là do các DN Vit còn b hn chế v nhiu mt, nht là v ngun lc tài chính nên chưa đ sc xây dng được thương hiu cho riêng mình. Bên cnh đó, còn không ít DNVVN có quan nim vic xây dng thương hiu là tn kém, lãng phí và ch phù hp vi nhng DN ln.

Chính bi tư duy đó mà nhiu DNVVN Vit Nam b lép vế, yếu thế và dn đến hu qu nhiu khách hàng đã quay lưng li vi các sn phm trong nước, quan tâm đến các sn phm có thương hiu nước ngoài. S liu thng kê, giai đon 2011-2015, trong cơ cu tài sn ca DN Vit Nam, vn đ sáng chế ch chiếm hơn 1% và giá tr kiu dáng công nghip trong cơ cu tài sn ca DN ch chiếm hơn 17%. Đó là mt con s rt nh so vi s lượng DN hin đang hot đng Vit Nam. S DN xây dng được thương hiu hin nay ch chiếm t l nh. Có th k đến như Vinamilk, Bo Vit, Viettel, VinGroup...

Xay dung thuong hieu cho doanh nghiep nho va vua o Viet Nam 2Gii pháp xây dng thương hiu cho doanh nghip nh và va

Vic nhp sâu rng vào nn kinh tế khu vc và quc tế không ch mang đến nhiu cơ hi xut khu hàng hóa dn đến vic cnh tranh ngày càng cho DNNVV Vit Nam, mà còn to ra nhng thách thc không nh khiến DNNVV Vit Nam "thua" ngay trên sân nhà. Vì thế, xây dng thương hiu DN là s đu tư không quá ln ban đu nhưng mang li hiu qu ln trong chiến lược, v thế ca DN Vit Nam.

Đ có th xây dng và qun tr hiu qu thương hiu, thi gian ti các DN nói chung, DNNVV Vit Nam nói riêng cn chú trng mt s gii pháp sau:

Th nht, đnh hình chiến lược chung xây dng thương hiu.

DN dù nh đến my khi xây dng thương hiu cũng cn xut phát t mc tiêu trước mt và lâu dài. Vì thế, chiến lược thương hiu cn gn lin vi chiến lược sn phm, gn lin vi chiến lược đu tư và các kế hoch tài chính ca DN. DN cn đi t thương hiu cá bit ca hàng hoá hoc ngược li, đi t thương hiu chung ca DN đến thương hiu cá bit cho tng hàng hoá.

Vi chiến lược đi t thương hiu cá bit đến thương hiu chung hoc va phát trin thương hiu cá bit, va phát trin thương hiu chung là cách mà các DN ln thường la chn (chiến lược đa thương hiu). Ưu đim ca cách này là kh năng tiếp cn th trường nhanh, hn chế được nguy cơ ri ro t mt thương hiu cá bit không thành công và phát trin nhanh các thương hiu khác nh mt thương hiu thành công, tuy nhiên đ làm được điu này, DN cn cân đi ngun lc, chi phí ln đ thc hin.

Th hai, xây dng ma trn SWOT, đánh giá tng quan v DN trước khi đưa ra chính sách xây dng thương hiu. C th là khi xây dng ma trn SWOT, DN cn nghiên cu phân tích được nhng thun li và khó khăn ca mình đ t đó tìm ra hướng đi riêng phù hp. Lý do đ la chn mô hình SWOT cn phù hp, d thc hin trong tng giai đon khác nhau và phù hp vi bt kỳ mô hình kinh doanh nào, nht là đi vi các DNNVV.

Th ba, đt tên, to biu trưng (logo) và khu hiu (slogan).

Nguyên tc chung khi đt tên thương hiu là phi d phân bit, không trùng lp vi các tên khác; tên thương hiu cn n tượng, ngn gn, đơn gin, d đc, d nh, có tính văn hoá và gn lin vi đc tính hoc cht lượng hàng hoá... Nếu mun tr thành mt thương hiu ln trước tiên cn: S khác bit và truyn cm; Đã được th thách qua thi gian.

V tên gi: thương hiu không nên dài quá 3 t. Tên gi có th thay thế logo và được s dng như logo ch khi đm bo được các yếu t sau: Khác bit và gi cm. Nếu tên gi đi kèm vi logo, cũng cn được thiết kế như mt logo.

V slogan: Mt slogan thành công phi cha đng thông đip n tượng và khơi gi được trí tưởng tượng ca khách hàng v sn phm ca mình. Khi sáng to Slogan, nên tính đến các yếu t sau: Quy tc vàng: hướng v khách hàng; Có mt mc tiêu nht đnh và hướng đến mc tiêu đó; ngn gn, d hiu, d đc; không phn cm; nhn mnh vào li ích sn phm…

Th tư, xây dng hình nh thương hiu. Các thương hiu thành công là nhng thương hiu mang li nhiu cm xúc, có tính cách riêng, có hình tượng đc trưng và được chuyn ti cùng vi thông đip phù hp. DN cn gii quyết được nhng câu hi sau: Sn phm/Dch v mà DN đem li cho khách hàng mc tiêu có đim gì khác bit/đc đáo so vi sn phm cùng loi? Nếu coi thương hiu DN như mt con người, thì tính cách nào có th tr thành đc trưng ni bt?

Thông qua hot đng qung bá, truyn thông và n lc marketing, hình tượng thương hiu DN được hình thành da trên s cm nhn, liên tưởng và nhn biết ca khách hàng mc tiêu và công chúng. Mt chiến lược truyn thông và marketing có hiu qu s đm bo s cm nhn trùng hp gia hình tượng thương hiu do DN xây dng vi thương hiu nhn biết bi khách hàng mc tiêu.

Xây dng và qun tr thương hiu không phi là mt hot đng có th hình thành trong mt vài tun/vài tháng hay vài năm. Thương hiu, xét v bn cht, cũng ging như mt con người, cn có s chăm chút và t n lc vn đng không ngng đ tn ti/phát trin và khng đnh v trí trong cng đng. Điu đó cũng lý vì sao, các thương hiu mnh/hàng đu thường thuc v nhng DN chú trng nhiu nht và chi tiết nht đến hot đng qun tr thương hiu.

Vic xây dng và qun tr thương hiu là hot đng đòi hi nhiu công sc và chi phí, tuy nhiên, có th được thc thi dưới nhiu hình thc khác nhau tuỳ tng hoàn cnh và điu kin c th ca DN. Đc bit, đi vi các DNVVN, nên chú ý ti các vn đ sau:

- Các sn phm/dch v bán hàng và sau bán hàng chính là biu hin trc tiếp rõ ràng nht v thương hiu DN. Dch v sau bán hàng là đim ct lõi gây n tượng đi vi khách hàng mc tiêu.

- Biến tt c các nhân viên ca công ty thành các chuyên gia qung cáo và marketing: Mi nhân viên cn hiu rõ v tiêu chí kinh doanh và s mnh ca DN. Mi thành viên phi tr thành mt hình nh tiêu biu cho công ty qua cách h gii thiu v DN, trang phc và phong cách làm vic.

- Lp kế hoch ngay khi có th, không cn ch đến đu năm tài chính. Mi thi gian trôi qua là mi mt cơ hi b b l.

- Không bao gi có cơ hi th 2 đ gây n tượng đu tiên. DN ch nên tham gia vào các hot đng qung bá/khuyếch trương/PR, khi đã có kế hoch k lưỡng và tng th.

- Tham kho ý kiến ca các chuyên gia tư vn. Hu hết các hãng qung cáo đang cng tác thành công vi DN đu sn lòng h tr DN trong lĩnh vc này.        

Trn Vit Dũng - Đi hc Kinh tế K thut Công nghip

Tài liu tham kho: Thùy Linh (2018), Bài toán xây dng thương hiu cho doanh nghip nh, Brandsvietnam.com;Hin Mai (2018), 4 xu hướng xây dng thương hiu Vit Nam năm 2018, Vietnambiz.vn; Phm Ngc Anh (2018), 10 bí quyết xây dng thương hiu thành công cho doanh nghip nh - con át ch bài cho chiến lược marketing, phamngocanh.com; Đức Linh (2019), Xây dng thương hiu - Khong trng còn b ng doanh nghip nh và va, Doanhnghiepvn.vn.

Xem 1791 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng