Thứ hai, 24 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Huy động được 1.899 tỷ đồng TPCP

Hinh anh trai phieu chinh phuNgày 10/4/2019, S Giao dch Chng khoán Hà Ni (HNX) đã t chc phiên đu thu trái phiếu chính ph do Kho bc Nhà nước (KBNN) phát hành, tng khi lượng gi thu 3.000 t đng.

Các kỳ hn 10 năm (1.000 t đng), 15 năm (1.000 t đng), 30 năm (500 t đng) và 7 năm (500 t đng). Kết qu, phiên đu thu đã huy đng được tng cng 1.800 t đng.

C th, trái phiếu kỳ hn 10 năm có 8 thành viên d thu, huy đng được 800 t đng vi lãi sut trúng thu 4,72%/năm. Phiên thu ph kỳ hn 10 năm gi thu 500 t đng, có 1 thành viên tham gia d thu, huy đng được 500 t đng vi lãi sut 4,72%/năm.

Trái phiếu kỳ hn 15 năm có 4 thành viên d thu, huy đng được 800 t đng vi lãi sut trúng thu 5,06%/năm, bng vi lãi sut trúng thu phiên trước đó (ngày 3/4/2019). Phiên thu ph kỳ hn 15 năm gi thu 750 t đng, có 1 thành viên tham gia d thu, huy đng được 500 t đng vi lãi sut 5,06%/năm.

Trái phiếu kỳ hn 30 năm có 4 thành viên d thu, huy đng được 200 t đng vi lãi sut trúng thu 5,85%/năm.  Trái phiếu kỳ 7 năm không có lãi sut trúng thu.

K t đu năm 2019, Kho bc Nhà nước (KBNN) huy đng được 66.618,5 t đng TPCP thông qua hình thc đu thu ti HNX.

Xem 131 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.