Thứ hai, 24 Tháng 6 2019
TIN MỚI

KienLong Bank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 5,49% năm 2019

KienLong Bank giao dichNgân hàng Kiên Long (KienLong Bank) va công b tài liu hp Đi hi c đông thường niên năm 2019s được t chc vào ngày 12/4 ti Rch Giá, Kiên giang.

Năm 2019 ngân hàng s tiếp tc thc hin l trình Phương án cơ cu li giai đon 2016-2020 theo phê duyt ca Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, hot đng kinh doanh ca nhà băng s được tp trung đy mnh thc hin ngân hàng s, đa dng hóa sn phm dch v thanh toán không tin mt, tăng liên kết vi đi tác đ phát trin sn phm, dch v mi; đng thi trin khai toàn hàng tp trung kinh doanh sn phm mi liên kết vi bo him AIA.

V các ch tiêu kinh doanh c th, KienLong Bank đt mc tiêu li nhun trước thuế tăng 5,49% so vi năm 2018, đt 306 t đng. Tng tài sn d kiến cán mc 50 nghìn t, tăng 18,18% so vi cui năm 2018. Trong đó, dư n cp tín dng đt 33,9 nghìn t, tăng 15,02% (vn cn được NHNN chp thun).

Tng ngun vn huy đng t kiến đt 45.200 t, tăng 20,54%. N xu mc tiêu kim soát dưới 2%. Ngân hàng cũng không có kế hoch m rng  mng lưới chi nhánh và phòng giao dch trong năm nay do năm 2018 đã thành lp mi ti 17 đơn v.

HĐQT KienLong Bank s trình c đông thông qua phương án phân phi li nhun năm 2018, theo đó c đông s không được chia c tc nhm gi li li nhun b sung ngun vn t có, nâng cao năng lc tài chính và tuân th gii hn v an toàn vn theo quy đnh.

D kiến năm 2019, ngân hàng s chia c tc vi t l 13%.

Ti cuc hp, KienLong Bank cũng s trình c đông thông qua vic min nhim chc danh thành viên HĐQT nhim kỳ 2018-2022 đi vi ông Bùi Thanh Hi.

Ngoài ra, HĐQT ngân hàng cũng trình ĐHĐCĐ thông qua vic y quyn cho HĐQT được quyết đnh mt s vn đ thuc quyn hn ca ĐHĐCĐ như được quyết đnh các vn đ liên quan đến cơ cu t chc, b máy qun lý điu hành; cho phép HĐQT được điu chnh kế hoch kinh doanh năm 2019, nhưng không thp hơn các ch tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Xem 102 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.