Thứ hai, 24 Tháng 6 2019
TIN MỚI
BIDV và Viettel ký kết Biên bản ghi nhớ về Hợp tác toàn diện giai đoạn 2019-2023

BIDV và Viettel ký kết Biên bản ghi nhớ về Hợp tác toàn diện giai đoạn 2019-2023

Ngày 09/4/2019, ti Tr s Tp đoàn Công nghip - Vin Thông Quân Đi, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) và Tp đoàn Công nghip - Vin thông Quân đi (Viettel) chính thc ký kết Biên bn ghi nh v vic hp tác toàn din giai đon 2019 - 2023.

Đ đm bo vic hp tác chiến lược được sm trin khai toàn din và hiu qu, hai bên thng nht thí đim hp tác thc hin ngay mt s ni dung trong đó tp trung vào các mng là thế mnh ca hai đơn v. Vic hp tác này nhm đem đến cho khách hàng nhng tin ích tt nht khi s dng sn phm/ dch v ca mt trong hai đơn v.

Theo Biên bn ghi nh,  BIDV cam kết cung cp các sn phm dch v tài chính ngân hàng hin đi, ưu vit cho Tp đoàn Viettel và các đơn v thành viên ca Tp đoàn. BIDV cũng h tr khách hàng đang s dng dch v Viettel thc hin thanh toán cước phí theo các kênh phân phi đa dng ca BIDV (ti quy giao dch, ATM, internetbanking, smartbanking. Ngoài ra, Viettel cũng s s dng dch v ngân hàng đin t (ibank) cho Viettel đ thc hin vn tin online tài khon, qun lý dòng tin tp trung, gi chng t ch ký s.

Trong khi đó, vi li thế là doanh nghip vin thông s hu mng lưới h tng vin thông ln nht, trung tâm d liu (data center) ln nht và an toàn nht, Viettel s cung cp cho BIDV h tng thông tin, dch v lưu tr, truyn d liu trong nước và quc tế. Viettel cũng phi hp trin khai dch v chuyn tin mt, thu/ chi h các dch v ca BIDV, np, rút tin vào tài khon ca BIDV nh  vào mng lưới rng khp ca Viettel đến tng h gia đình và mi cá nhân.

Đc bit, BIDV và Viettel phi hp cung cp dch v tài chính, ngân hàng (đăng ký m s tiết kim, đăng ký khon vay, đăng ký phát hành th tín dng...) trên nn tng ViettelPay- ngân hàng s ca người Vit do Viettel phát trin.

Trong quá trình phát trin, BIDV luôn là đơn v đng hành, cung cp các sn phm dch v ngân hàng tt nht, đáp ng ti đa nhu cu ca Viettel v tín dng, huy đng vn cũng như các nhu cu dch v tài chính ngân hàng khác. Điu này đã được th hin qua vic tài tr vn cho mt s d án quan trng ca Tp đoàn như: Đt cc tham gia d án 3G do B Thông tin và Truyn thông là Ch đu tư; D án đu tư m rng mng lưới di đng công ngh GSM và 3G ti Vương Quc Campuchia; các d án ti th trường Cameroon, Tazania, Myanmar…; Ngoài ra, nhu cu vn vay ngn hn ca Tp đoàn Viettel và các đơn v thành viên luôn được BIDV đáp ng kp thi trong sut giai đon t năm 2007 đến nay.

Theo Ông Phan Đc Tú, Ch tch HĐQT BIDV, vic ký kết Biên bn ghi nh đánh du mt bước tiến quan trng trong quan h hp tác chiến lược gia Viettel và BIDV, khng đnh mi quan h đng hành cùng phát trin ca các doanh nghip ln nhm n lc thúc đy nn kinh tế tiếp tc phát trin, quyết tâm thc hin thng li các ngh quyết ca Đng và Chính ph.

Xem 151 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.