Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Agribank Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Dịch vụ và Marketing

Agribank Ha Tinh to chuc tap huan nghiep vu Dich vu va MarketingNgày 07/4/2019, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh t chc hi ngh tp hun nghip v Dch v & Marketing cho trên 120 cán b lãnh đo và nhân viên chi nhánh.

Ni dung tp hun bao gm: Dch v ngân hàng đin t, x lý tha thiếu qu ti máy ATM, nghip v th,thanh toán quc tế,  tìm hiu các sn phm ngân hàng đin đi như QR code, Sam sung Pay… Ngoài các vn đ liên quan đến nghip v, các hc viên còn được tìm hiu v quy chế phát ngôn trong h thng Agribank, v phi hp x lý s c truyn thông… Các hc viên được nghe nhng ni dung b ích da trên nhng văn bn quy đnh hin hành do các ging viên là cán b lãnh đo, cán b nghip v lâu năm và dày dn kinh nghim trình bày.

Chương trình tp hun được t chc nhm to điu kin đ cán b lãnh đo và nhân viên làm công tác nghip v ti Agribank chi nhánh Hà Tĩnh nâng cao kiến thc nghip v và phát trin k năng thc hin quy trình nghip v nhm gim sai sót, ri ro, đng thi làm rõ các vướng mc trong quá trình trin khai các văn bn mi.

Sau mi bài ging nghip v, lp hc còn dành nhiu thi gian đ gii đáp nhng thc mc, nhng tình hung vướng mc trong thc tế đã gp phi, giúp các hc viên nm bt sâu hơn v nghip v th và truyn thông cũng như nhng vn đ liên quan trong quá trình giao dch.

Kết thúc bui hc, Agribank Hà Tĩnh đã t chc thi nghip v cho các hc viên. Kết qu 100% hc viên đu đt và có rt nhiu hc viên đt đim tuyt đi.

Sau hi ngh tp hun ln này, Agribank Hà Tĩnh s t chc thêm hai lp hi ngh tp hun v chuyên đ kế toán.

Xem 290 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.