In trang này

BIDV tổ chức thành công giải chạy thúc đẩy phát triển dịch vụ

Ngày 6/4/2019, ti Công viên Yên S - Hà Ni, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) đã t chc thành công Gii chy “N cười BIDV” khu vc Hà Ni, vi s tham d ca 1.060 vn đng viên ca 43 đi đến t 34 chi nhánh trên đa bàn Hà Ni và 9 khi/đơn v thuc Tr s chính BIDV.

Gii chy “N cười BIDV” là gii chy dành cho người lao đng BIDV có quy mô ln nht t trước đến nay, là hot đng thiết thc trin khai ch trương xuyên sut ca Đ án Dch v BIDV “Chuyn mình làm dch v, Thay đi đ tiếp tc dn đu”. Gii chy giúp người lao đng BIDV nâng cao nhn thc v ch đim Đ án Dch v 2019 “N cười BIDV - Chu đáo, Chuyên nghip, Cht lượng”. T đó n lc nhm ci thin cht lượng dch v; nâng cao cht lượng chăm sóc, phc v khách hàng vi phong cách giao dch chuyên nghip, đng cp và không gian giao dch được chun hóa; to hình nh BIDV chuyên nghip, thân thin, trách nhim vi khách hàng... Bên cnh đó, Gii chy “N cười BIDV” cũng nhm to ra phong trào rèn luyn sc khe, đoàn kết, yêu ngh, tích cc thi đua, phn đu hoàn thành xut sc nhim v được giao... trong đi ngũ cán b BIDV.

Ông Trn Xuân Hoàng - Phó Tng Giám đc BIDV, Trưởng Ban Ch đo Gii chy - cho biết: Gii được thc hin trên đường chy 4.400 m tương đương vi ch tiêu thu dch v năm 2019 ca BIDV là 4.400 t đng (chưa bao gm phí bo lãnh); 1060 Vn đng viên tương đương vi 1060 đim dch v BIDV và mi đi có 27 vn đng viên tương đương vi mc tiêu tăng trưởng dch v BIDV 2019...

Ngoài màn đua tài ca các vn đng viên, Gii chy cũng có rt nhiu hot đng dành cho toàn th người lao đng như: Sáng to các khu hiu, n phm truyn thông c đng hưởng ng ch đim dch v, hưởng ng phong trào và s kin gii chy ti chi nhánh; Tham gia cuc thi nh “Đi thi được yêu thích nht” trên Fanpage BIDV; Chp nh check in ti s kin đ bình chn chm đim “Đi thi phong cách nht”; Nhy Flashmob trên nn nhc bài hát ch đim...

Kết qu, phn thi chy ni dung tp th, gii Nht thuc v Trung tâm Công ngh thông tin; 2 gii Nhì thuc v chi nhánh Quang Trung và chi nhánh Bc Hà Ni; 3 gii Ba thuc v chi nhánh Cu Giy, chi nhánh Hà Ni và Khi H tr.

Đi vi ni dung cá nhân nam, gii Nht thuc v Nguyn Mnh Cường (chi nhánh Bc Hà Ni), gii Nhì thuc v Vũ Tiến Dũng (chi nhánh Nam Hà Ni), gii Ba thuc v Nguyn Xuân Hoài (Khi Tác nghip).

Đi vi ni dung cá nhân n, gii Nht thuc v Nguyn Thu Trang (Khi Bán l), gii Nhì thuc v Nguyn Thu M (chi nhánh Quang Minh), gii Ba thuc v Phm Th Hương (chi nhánh Đông Đô).

Ngoài ra, Ban T chc cũng trao 5 gii khuyến khích cho 5 vn đng viên nam,  5 gii khuyến khích cho 5 vn đng viên n và 8 gii Yêu th thao dành cho các vn đng viên trên 50 tui...

Đi vi các phn thi bên l, Ban T chc đã trao cho chi nhánh Thái Hà gii “Đi được yêu thích nht qua bình chn trên Fanpage BIDV”, chi nhánh Hà Ni gii “Đi n tượng nht”, chi nhánh Đông Hà Ni gii “Đi sáng to nht”.

Bên cnh đó, 5 gii “Phong cách” đã thuc v các đi: chi nhánh Thái Hà, chi nhánh Hà Ni, chi nhánh Cu Giy, chi nhánh Đi La và Khi Tài chính kế toán; 7 gii “C đng viên n tượng nht” đã thuc v các đi: chi nhánh Hà Ni, chi nhánh Thái Hà, chi nhánh  Hà Tây, chi nhánh Đông Hà Ni, chi nhánh Thành Đô,  Khi Tài chính Kế toán và Khi H tr.

Xem 497 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng