Thứ hai, 24 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu được không?

Hinh anh dong BHXHNăm nay bà Nguyn Phương Nguyt Vương (Đà Nng) 34 tui, đóng BHXH được 10 năm. Bà Vương hi, bà mun đóng luôn 1 ln 10 năm đ đ thi gian 20 năm đóng BHXH thì bà có được nhn lương hưu hàng tháng ngay không?

V vn đ này, BHXH TP. Đà Nng tr li như sau:

Theo quy đnh ca Lut BHXH năm 2014 thì phương thc np BHXH mt ln ch áp dng cho loi hình BHXH t nguyn. Vn đ này được quy đnh c th ti Điu 9 Ngh đnh 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy đnh v phương thc đóng BHXH t nguyn theo Khon 2, Điu 87 ca Lut BHXH như sau:

Người tham gia BHXH t nguyn được chn mt trong các phương thc đóng sau đây đ đóng vào qu hưu trí và t tut:

a) Đóng hng tháng;

b) Đóng 3 tháng mt ln;

c) Đóng 6 tháng mt ln;

d) Đóng 12 tháng mt ln;

đ) Đóng mt ln cho nhiu năm v sau nhưng không quá 5 năm mt ln;

e) Đóng mt ln cho nhng năm còn thiếu đi vi người tham gia BHXH đã đ điu kin v tui đ hưởng lương hưu theo quy đnh nhưng thi gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đ 20 năm đ hưởng lương hưu.

Trường hp người tham gia BHXH đã đ tui ngh hưu theo quy đnh mà thi gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyn vng thì tiếp tc đóng BHXH t nguyn theo mt trong các phương thc quy đnh ti các Đim a, b, c, d và đ, Khon 1 Điu này cho đến khi thi gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng mt ln cho nhng năm còn thiếu đ hưởng lương hưu theo quy đnh ti Đim e, Khon 1 Điu này.

Bà năm nay 34 tui, đã đóng BHXH 10 năm. Theo quy đnh nêu trên bà có th tham gia và đóng BHXH t nguyn theo quy đnh ti các Đim a, b, c, d, đ; Khon 1 nêu trên.

Do bà chưa đ điu kin v tui đ hưởng lương hưu theo quy đnh (nam đ 60, n đ 55) nên bà không th thc hin phương thc đóng mt ln cho 10 năm còn thiếu đ hưởng lương hưu.

Xem 870 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.