Thứ năm, 02 Tháng 4 2020
TIN MỚI

Vietcombank tập huấn “Công tác quản lý dự án đối với các dự án phát triển”

Vietcombank tap huan Cong tac quan ly du an doi voi cac du an phat trienNgày 30-31/3/2019, ti tnh Vĩnh Phúc, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã t chc chương trình tp hun “Công tác qun lý d án đi vi các d án phát trin Vietcombank”.

Tham d chương trình có ông Phm Anh Tun, y viên Hi đng qun tr, Phó trưởng ban thường trc Ban qun lý Đ án Phát trin Công ngh thông tin đến năm 2020 (ĐAPTCNTT), đi din T qun lý d án (PMO) các chương trình chuyn đi: ĐAPTCNTT, Basel 2, CTOM, RTOM cùng đi din các PMO, các nhóm trin khai các d án khác và đi din mt s phòng ban Tr s chính.

Vi chương trình tp hun ln đu tiên được t chc, HĐQT, Ban lãnh đo Vietcombank mong mun to điu kin cho các cán b tham gia d án có cơ hi được gp g, trao đi, chia s công tác qun lý d án vi đi ngũ qun lý d án ca toàn b TSC, được tiếp thu các lý lun kết hp vi thc tin sinh đng t chuyên gia tư vn v QLDA vi kinh nghim QLDA cp đ quc tế. Bên cnh đó, các hc viên cũng được truyn thông, gii thiu v h thng Qun lý danh mc và qun lý d án (PPM) s chính thc đưa vào hot đng ti Vietcombank trong năm nay, đây cũng là h thng phn mm QLDA chuyên nghip kết hp vi các quy trình cn thiết giúp b sung, nâng cao cht lượng trong công tác qun lý d án”.

Vi mc tiêu ca chương trình tp hun nhm giúp các thành viên ca các t d án biết cách t chc, lp kế hoch, thc thi, kim soát d án mt cách chuyên nghip theo chun mc quc tế, có cách nhìn tng quát và đy đ khi trin khai d án, các đi biu và các hc viên đã được nghe chuyên gia Nguyn S Triu Châu - Ging viên và chuyên gia tư vn qun lý d án, qun lý ri ro, qun lý tiến đ đã được Vin Qun lý D án (PMI) chng nhn, chia s v tng quan qun lý d án chuyên nghip theo tiêu chun PMI và các hc phn v: Khi to d án (Initiating), Lp kế hoch d án (Planning), Trin khai và thc hin d án (Executing), Kết thúc d án (Closing).

Hi ngh cũng được nghe ông Nguyn Vit Phương - Phó Giám đc Trung tâm CNTT gii thiu v H thng qun lý danh mc và qun lý d án (PPM) ti Vietcombank, được trin khai nhm thc hin chiến lược phát trin Ngân hàng đến năm 2020. Đây là d án có ý nghĩa rt quan trng và cp thiết vi Vietcombank trong bi cnh Ngân hàng đang trin khai rt nhiu d án, chương trình chuyn đi vi mc tiêu t đng hóa công tác qun lý, nâng cao cht lượng qun lý và chun hóa các quy trình, mu biu qun lý d án, chương trình.

Trong sut bui tp hun, các hc viên được chia thành các nhóm đ thc hành các bài tp v qun lý d án da trên các d án thc tế đang trin khai ti Vietcombank theo các biu mu được cung cp đ thc hành qun lý d án mt cách hiu qu.

Xem 422 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng