Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Thanh toán phi tiền mặt qua ví điện tử tăng vọt

Hinh anh vi dien tuCác loi ví đin t không ch thu hút khách hàng bng min phí tt c các giao dch thanh toán, chuyn khon và tích đim cho người tiêu dùng thường xuyên thanh toán không dùng tin mt. Tin ích ca các ví đin t mi là điu quan trng nht làm cho người dân thay đi hành vi thanh toán khi mua sm.

Giá tr thanh toán qua ví đin t tăng trên 100%

Ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó v trưởng V Thanh toán NHNN cho rng, thanh toán di đng hin đang dn tr thành xu hướng mi, các công ngh như mã QR, thanh toán tiếp xúc, phi tiếp xúc và s hóa thông tin th ngày càng gia tăng. Mt s ngân hàng hin đang thí đim các đim giao dch t đng hin đi, mi vi nhiu chc năng h tr như m tài khon, rút nhn tin mt, thanh toán, chuyn tin... hướng ti nâng cao tri nghim khách hàng.

Tính đến cui năm 2018 c nước có 16 ngân hàng đã trin khai dch v thanh toán QR Code, toàn th trường có hơn 30.000 đim chp nhn thanh toán QR Code. S món thanh toán qua ví đin t (quý III/2018) tăng 21% so vi cùng kỳ năm 2017, giá tr thanh toán qua các loi ví đin t cùng thi gian này tăng 161%. Thng đc NHNN cũng yêu cu các TCTD cung ng dch v tài chính gia tăng tin ích cho khách hàng s dng dch v thanh toán phi đm bo an toàn bo mt cho người dùng.

Tin ích thanh toán tăng người dùng

Ví đin t Momo hin được nhiu người dùng nht do có liên kết vi s lượng ln các đim bán l hàng hóa và dch v trên th trường, đc bit là các trang thương mi đin t như Tiki, shopee, đin máy Xanh, Nguyn Kim. Nht là các dch v nghe nhc và truyn hình tr tin trước xuyên biên gii như Film, Netflix, Spotify Cliptv, myTV… người dùng mun xem mt b phim hay nghe mt bn nhc s ch cn thanh toán bng ví đin t Momo. Đ thu hút người tiêu dùng thanh toán không dùng tin mt, ví đin t Momo luôn nhc nh các chương trình khuyến mãi mi bui sáng vào các ng dng người dùng cài đt trên đin thoi và đa ch thư đin t (e.mail).

Ví đin t - mt phương tin trung gian thanh toán cho người dùng chuyn tin t tài khon ngân hàng vào tài khon ví trên internet đang thu hút rt nhiu người tr và gii văn phòng các thành ph s dng. Trên c nước hin có 23 loi ví đin t ca 26 công ty trung gian thanh toán (fintech) do NHNN cp phép, mi loi ví đin t đi theo phân khúc khách hàng riêng bit, nhưng có mt đim chung ví đin t không thu phí giao dch và đc bit luôn khuyến mãi trc tiếp bng tin cho người dùng.

Mô hình tích đim ca các loi ví đin t hin nay thu hút rt nhiu khách hàng thanh toán phi tin mt, đơn c như doanh s thanh toán trong ngày, trong tun, trong tháng ví đin t Momo s khuyến mãi mua vé xem phim giá ch bng 25%-30% so vi giá vé bán ti rp. Hình thc tích đim cũng được ví đin t Moca liên kết cht ch vi ng dng Grab bng khuyến mãi 50% trc tiếp cho người dùng bng các chuyến xe ôm, xe hp đng, giao hàng công ngh. Thm chí người s dng các chuyến xe ca Grab thanh toán bng tài khon ngân hàng hoc ví đin t Moca còn được gim giá trong chui liên kết các quán café, nhà hàng, khách sn…

Không ch thanh toán phi tin mt khi mua sm hàng hóa dch v trong thương mi đin t, ví đin t ZaloPay hin nay còn có hình thc chuyn tin min phí liên ngân hàng theo s tài khon và s th ATM. Theo đó, người dùng ví ZaloPay ch cn chuyn tin t tài khon ngân hàng ca mình vào tài khon ví là có th chuyn tin cho người nhà có tài khon ngân hàng các vùng nông thôn, min núi, vùng sâu vùng xa mà không mt khon phí nào.

Các loi ví đin t không ch thu hút khách hàng bng min phí tt c các giao dch thanh toán, chuyn khon và tích đim cho người tiêu dùng thường xuyên thanh toán không dùng tin mt. Tin ích ca các ví đin t mi là điu quan trng nht làm cho người dân thay đi hành vi thanh toán khi mua sm. Ví như người dùng th ngân hàng thanh toán ti đim bán mt công cà th vào máy chp nhn th (POS), người dùng th thanh toán trên internet banking li mt thi gian nhp mã OTP xác nhn ch th. Trong khi các phương thc thanh toán bng ví đin t ch cn xác thc bng s mt khu hoc vân tay trên các thiết b đin thoi hoc sao chp mã phn hi nhanh QR Code gn trên hàng  hóa dch v, đã hoàn tt mt thanh toán phi tin mt. Hơn na, các loi ví đin t rt thun tin cho vic thanh toán nhng món hàng  có giá tr nh l không cn phi ch người bán tr li tin tha trong quá trình giao dch.

Mang ví đin t v nông thôn

Ông Nguyn Bá Dip - Phó ch tch Hi đng qun tr - đng sáng lp Ví đin t Momo cho biết: “Đ min phí tt c các giao dch thanh toán không dùng tin mt cho người s dng ví đin t Momo, chúng tôi thu mt khon phí ca các nhà bán hàng hóa và dch v, mt phn phí chi tr cho ngân hàng mt phn phí đu tư công ngh vn hành h thng ví đin t. Bên cnh đó, chi phí thanh toán các đơn v bán hàng tr cho chúng tôi như mt phn chi phí thúc đy bán hàng ca các nhà bán l hàng hóa dch v. Ngoài ra, chúng tôi liên kết đơn v cung ng hàng hóa dch v như vn ti, m thc, thi trang… to thành chui thương mi va đ tăng doanh s bán hàng cho các đim bán l và gim giá thành chi phí hàng hóa dch v cho người tiêu dùng”.

Theo ông Dip, đ thanh toán qua ví đin t ch ví phi xác nhn mt khu mi giao dch bng các dãy s hoc vân tay ca các ch ví đin t t to trên thiết b di đng. Nên khi người dùng m ví đin t trên đin thoi di đng hoc máy tính phi có mt khu vào đúng tài khon ví đin t nên dù người nào có s tài khon ví mà không có mt khu cũng không vào được ví và mi giao dch li xác nhn mt khu rt an toàn bo mt.

Cơ chế hot đng ca các sn phm ví đin t theo các quy đnh hin hành theo nguyên tc 1:1, tc là người tiêu dùng chuyn mt đng t tài khon ngân hàng vào tài khon ví, công ty có sn phm ví phi cân đi mt đng tương ng mt đng. Các đơn v có ví đin t ch được m các đim np tin mt vào tài khon s dng dùng vào mc đích thanh toán, nhưng không được phép huy đng vn ngoài xã hi.

Trong Ngh quyết 02/NQ-CP v ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia năm 2019 và đnh hướng đến năm 2021 Chính ph ch đo NHNN nghiên cu và báo cáo Chính ph phương án np tin mt vào ví đin t không qua tài khon thanh toán ngân hàng; nghiên cu xác đnh s tin ti đa np ví đin t và giá tr giao dch hàng tháng. Yêu cu các NHTM, các t chc trung gian thanh toán áp dng Tiêu chun cơ s QR Code đ đm bo kh năng tương thích gia các gii pháp thanh toán trên nn QR Code.

Mt chuyên gia thanh toán ca NHNN cho biết, quyết đnh cho phép np tin trc tiếp vào tài khon ví đin t ca Chính ph khi thc thi s m ra mt cơ hi rt ln cho ch trương tài chính toàn din. Theo s liu thng kê, gn 70% dân s Vit Nam đang sng khu vc nông thôn, vi kh năng linh hot cao và chi phí vn hành thp các đim np tin vào ví đin t có th bám theo các ca hàng tp hóa, nông c, phân bón và các ch quê đ m rng người dùng ví đin t. Theo đó, các nhà qun lý chính sách nên qun lý các công ty s hu ví đin t phi có điu kin bao nhiêu tin mt, bao nhiêu tin trên tài khon theo t l thanh toán trong tháng hoc theo năm. T  đó vn đm bo an toàn thanh toán mà các nhà qun lý không phi qun lý c tài khon ngân hàng liên kết vi ví đin t và qun lý c công ty phát hành ví đin t như hin nay.

Theo đó các ch ví đin t m nông thôn không phi đi quá xa đ tìm ngân hàng np tin và s dng trc tiếp ví đin t thanh toán phi tin mt trên các trang thương mi đin t giao hàng tn nơi mà không lo hàng hóa đô th v các vùng sâu vùng xa chm chp do đa lý. Đng thi tiến ti các đim bán hàng nông thôn dán mã QR Code lên hàng hóa dch v đ thanh toán bng đin thoi di đng thay vì có tài khon ngân hàng ch đ rút tin mt như hin nay.

Đc bit, ví đin t li không thu phí giao dch s là cơ hi cho nhng người nông thôn chuyn tin cho con em mình đi hc các đô th và công nhân trong nước và người lao đng Vit Nam nước ngoài chuyn tin nhanh chóng v nông thôn. Điu này tương t như mô hình ví đin t M-Pesa ca mt nhà mng vin thông ln nht Kenya đã rt thành công trên thế gii trong gii quyết bài toán tài chính toàn din mt quc gia nghèo. Theo đó, ví đin t M-Pesa vi rt nhiu chc năng bao gm: thanh toán, tin gi, tin vay…

Theo Công ty tài chính tiêu dùng Home Credit Vit Nam, đến nay Công ty đã liên kết vi các ví đin t Viettel Pay, Payoo, MoMo, AirPay. Thng kê sơ b ca Home Credit Vit Nam cho thy mc dù t trng thanh toán qua ng dng di đng chưa cao trong công ty, nhưng tc đ phát trin khá nhanh.

Riêng đi vi MoMo do có hp tác chiến lược vi Home Credit nên khách hàng có th tùy chn thanh toán đin t vi MoMo trên Ví MoMo hoc trên ng dng Home Credit đu rt thun tin, vic ghi nhn kết qu giao dch cũng nhanh chóng hơn. Nh đó, 90% khách hàng MoMo chn tr góp vi Home Credit qua ng dng di đng, thay vì thanh toán tin mt ti các ca hàng.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 1716 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.