Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021
TIN MỚI

TPBank hoàn thành sớm yêu cầu về chuyển đổi thẻ chip của NHNN

Hinh anh the chipThi đim hoàn thành chuyn đi sang th chip ca toàn b h thng ngân hàng đang hot đng ti Vit Nam là 31/12/2020, nhưng hin đã có nhà băng hoàn thành yêu cu này, sm hơn 2 năm so vi quy đnh ca NHNN.

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cho biết, toàn b h thng th ATM, cng thanh toán mPOS/POS... ca TPBank đã hoàn tt chuyn đi chp nhn th chip ni đa, th chip contactless ni đa cho khách hàng theo chun VCCS chính thc được NHNN chp nhn, tr thành ngân hàng tiên phong trên th trường hoàn tt công tác này.

S dng th chip, tài khon th ca khách hàng s được bo mt hơn, loi b hoàn toàn nguy cơ b sao chép, đánh cp thông tin th bng vic cài đt các thiết b đc trm ti các máy ATM (skimming) xy ra đi vi các loi th t ATM cũ (Magnetic Stripe Card).

Vic hoàn thành sm yêu cu chuyn đi th chip ca TPBank có th đy nhanh tiến trình chip hoá toàn b th ATM trên th trường ngân hàng ti Vit Nam, là mt bước đi chung vi xu hướng ca thế gii đ xoá b hoàn toàn nn skimming đang gây nhc nhi.

Trước đó, TPBank đã phát hành thành công th chip ATM theo chun Napas thí đim t tháng 1/2018.

Đi vi sn phm th, tính đến thi đim hin ti, TPBank đang là ngân hàng duy nht có th phát hành th ATM ly ngay vi LiveBank, phát hành th Visa Debit có th s dng đ thanh toán trc tuyến ngay vi app TPBank MyGo. Ngoài ra, TPBank cũng là ngân hàng đu tin ng dng PIN đin t cho khách hàng t năm 2017.

Các loi tài khon th TPBank cũng d dàng tích hp vi ng dng tiết kim thông minh Savy, ng dng thanh toán bng QR Code - QuickPay, trong khi đu đc th thanh toán có kh năng di đng cao mPOS ca TPBank cũng đang rt được th trường đón nhn.

Được biết, TPBank s chính thc phát hành cho toàn b khách hàng mi th chip ATM k t ngày 15/5/2019, ngay sau khi Napas cp chng ch chip theo chun VCCS cho các nhà cung cp phôi th.

Xem 659 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng