Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Đón đầu xu thế trên sân chơi ngân hàng bán lẻ

Don dau xu the tren san choi ngan hang ban leTp trung cho hot đng bán l đang tr thành xu thế không ch vi các ngân hàng nhm đa dng ngun thu, gim thiu ri ro hot đng và đt hiu qu kinh doanh ti ưu.

Ngân hàng bán l đang là mt sân chơi sôi ni, mang nhiu đt phá nhưng đy tính cnh tranh gia các ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài hay thm chí là liên minh ngân hàng và các công ty fintech trong nhng năm gn đây.

Tim năng ln t ngân hàng bán l

Trong nhng năm gn đây, nhu cu v dch v ngân hàng ngày càng cao, nht là dch v ngân hàng bán l. Tp trung cho hot đng bán l đang tr thành xu thế không ch vi các ngân hàng nhm đa dng ngun thu, gim thiu ri ro hot đng và đt hiu qu kinh doanh ti ưu. Ngân hàng bán l hướng đến phc v khách hàng cá nhân, h gia đình, DNVVN, do đó, các dch v thường đơn gin, thun tin và có tính thường xuyên như: Sn phm Tin gi, tài khon, th tín dng, vay vn…

Ch tính trong giai đon 2016 - 2018, thu nhp t hot đng ngân hàng bán l ca các ngân hàng đu gia tăng hàng năm vi t trng tăng trưởng ln, như BIDV lên ti 29%. Vit Nam là th trường tim năng cho hot đng ngân hàng bán l vi dân s khong 96 triu người, GDP bình quân đu người năm 2018 đt gn 2.590 USD (tăng 201 USD so vi năm 2017), do đó, năm 2019 được d báo s tiếp tc là năm n r ca hot đng ngân hàng bán l.

Hơn na, hin nay mt lượng ln dân cư chưa được tiếp cn các sn phm dch v, tin ích ngân hàng, s tr thành ngun lc cho hot đng ngân hàng bán l.

Cuc đua chiến lược gia các ngân hàng

Bước vào sân chơi ngân hàng bán l đòi hi các ngân hàng phi đt khách hàng làm trung tâm đ xây dng chiến lược riêng bit, nhm ti ưu hóa tri nghim cá nhân ca khách hàng. Và quan trng hơn, các ngân hàng cn mang đến cho khách hàng nim tin, cm xúc và s tin li trong tng sn phm, dch v.

Cuc đua gia các ngân hàng đ mang đến dch v ti ưu cho các khách hàng din ra sôi đng vi vic m rng mng lưới, đa dng hóa sn phm, ci thin dch v

Trong hot đng m rng mng lưới giao dch, các ngân hàng xác đnh phc v ti đa đi tượng khách hàng mc tiêu cũng như gia tăng đ ph sóng thương hiu mà vn phi đm bo bài toán qun lý chi phí và li nhun. Trong hướng đi này, Argibank hướng đến m rng đi tượng khách hàng nông thôn, còn LienVietPostBank m rng mng lưới tích hp vi 1.300 phòng giao dch bưu đin. Riêng BIDV li tp trung theo các đa bàn trng đim vi mng lưới m rng, vươn xa toàn quc. Đến nay, ngân hàng này đã m rng vi khong hơn 1.000 chi nhánh và phòng giao dch trên khp c nước cùng vi hơn 56.000 đim kết ni ATM/POS.

Chiến lược đa dng hóa sn phm cũng là mt hướng đi quan trng ca các ngân hàng, giúp tìm kiếm và đáp ng nhu cu ca tng khách hàng. Ch tính riêng BIDV hin nay đang trin khai trên 100 sn phm, dch v ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân.

Thêm vào đó, vic phc v phân khúc khách hàng cao cp cũng đang là hướng đi mi ca các ngân hàng. Dch v dành cho khách hàng ưu tiên ca các ngân hàng có th k đến như: Techcombank Piority, VP Bank Diamond, MB Private… BIDV cũng cung cp gói sn phm Khách hàng ưu tiên BIDV Premier khá n tượng vi nhiu ưu đãi và dch v vượt tri.

Ci thin dch v chăm sóc khách hàng là mt trong nhng vn đ ct lõi trong xu thế phát trin ca các ngân hàng bán l khi cm xúc, nim tin ca khách hàng tr thành yếu t then cht cho vic la chn s dng dch v. Trong hot đng này, mt s ngân hàng như Techcombank hay TPBank đã nm bt xu hướng khách hàng đ xây dng đi ngũ nhân viên, giao dch viên tr, năng đng và thân thin.

BIDV, mt ngân hàng lâu đi nht Vit Nam vi 62 năm phát trin, đã tr thành ngân hàng tiên phong thành lp Trung tâm mng xã hi (SMCC) giúp lng nghe, giám sát tt c thông tin, tho lun và đc bit là nhng ý kiến ca khách hàng trên mng xã hi liên quan đến BIDV; T đó ngân hàng có th tìm ra nhng khúc mc ca khách hàng không ch v sn phm dch v mà còn v đi ngũ nhân viên tư vn, giúp ci thin cht lượng dch v và vic chăm sóc khách hàng ngày mt hiu qu hơn.

Đón đu xu thế s hóa

Cui cùng là vai trò ca xu thế s hóa trong hot đng Ngân hàng bán l. Đây là mt xu thế bt buc đi vi tt c các ngân hàng bi cuc CMCN 4.0 nh hưởng đến mi mt trong cuc sng ca khách hàng. Cùng vi đó, do áp lc t tiêu chun Basel II, các ngân hàng đang n lc đu tư vào công ngh, s hóa đ gim thiu chi phí và buc phi gim dn ph thuc vào tín dng.

Đ đón đu xu thế này, các ngân hàng đã đu tư mnh m hoàn thin ng dng mobile banking. Đơn c như BIDV khi trin khai ng dng BIDV SmartBanking vi s tích hp chc năng đt phòng, đt vé máy bay hay vé xem phim. Thêm vào đó, vic kết hp vi các công ty Fintech hay tích hp chc năng QRPay cũng đang là mt hướng đi mi ca các ngân hàng.

Mi ngân hàng đu có chiến lược phát trin riêng, và đng đu trên mt khía cnh nào đó.

Trong cuc đua này, mt s chuyên gia, t chc uy tín trong và ngoài nước v lĩnh vc tài chính cũng đưa ra nhiu tiêu chí kht khe đ đánh giá, chm đim, bình xét, như Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA), T chc D liu Quc tế (IDG) bình xét cho gii thưởng “Ngân hàng Bán l Tiêu biu nht”; hay Tp chí danh tiếng The Asian Banker bình xét cho gii thưởng “Ngân hàng Bán l Tt nht Vit Nam” trong nhiu năm va qua.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 1132 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng