Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI

GPBank tổ chức khóa đào tạo Thực hiện Thông tư 13 và "Nhận biết dấu hiệu giấy tờ thật, giả”

GPBank to chuc khoa dao tao Thuc hien Thong tu 13T ngày 23 - 24/3/2019, ti Hà Ni, Ngân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) t chc thành công khóa hc đào to “Thc hin Thông tư 13 v h thng KSNB, QLRR và các ni dung có liên quan” và khóa đào to "Nhn biết du hiu giy t tht gi” nhm gim thiu nhng ri ro trong hot đng kinh doanh và hướng dn kp thi ti các đơn v trong toàn h thng.

Tham d khóa hc có Ban lãnh đo các chi nhánh/Phòng giao dch Trung tâm (PGD TT), Trưởng/Phó phòng Kinh doanh (KD), Trưởng/Phó PGD ph trách kinh doanh và các cán b KD, h tr tín dng trên toàn h thng; đi din các phòng thuc khi QLRR&TT và khi Kinh doanh.

Các ni dung trong khóa đào to được la chn k lưỡng theo nhu cu nâng cao kiến thc nghip v cho CBNV căn c vào Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 Quy đnh v h thng kim soát ni b ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiu lc t ngày 1/1/2019 thay thế Thông tư 44 và áp dng quy trình KTNB mi theo QĐ 026/2018/QĐ-BKS- NHCT47. So vi các quy đnh trước, Thông tư 13 đã tim cn các thông l quc tế vi nhiu ni dung, yêu cu mi theo chun mc cao hơn, nghiêm ngt hơn trong hot đng Ngân hàng.

Cũng trong bi cnh ti phm ngân hàng ngày mt gia tăng vi nhiu th đon tinh vi, mt trong nhng th đon tinh vi đó là gi mo giy t, gi mo ch ký mà mt thường rt khó phân bit, Khóa hc cũng đã truyn thông ti các hc viên các ni dung v du hiu nhn biết du hiu giy t tht gi.

Ti bui đào to, các hc viên được lng nghe chia s kinh nghim thc tin, bài hc tình hung được xây dng t thc tế. Nhiu ý kiến chia s, góp ý ca các cán b có kinh nghim đã giúp các hc viên có cơ hi hc hi, trau di kiến thc.

Đây là khóa đào to quan trng và hu ích nhm tăng cường an toàn cho hot đng ca toàn h thng ngân hàng, trang b nhng kiến thc, k năng cn thiết cho cán b, nhân viên (CBNV) đ không ngng nâng cao cht lượng, năng lc đáp ng yêu cu công vic.

Xem 503 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng