Thứ ba, 25 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Kết nạp hội viên Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Ket nap hoi vien Ngan hang Shinhan Viet NamNgày 25/3/2019, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) đã t chc L kết np hi viên đi vi Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Vit Nam (ShinhanBank Vietnam).

Thay mt Hi đng Hip hi Ngân hàng, ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký VNBA - đã chúc mng ShinhanBank Vietnam tr thành hi viên mi ca VNBA, đng thi mong mun ShinhanBank Vietnam s tích cc tham gia các hot đng ca VNBA; tăng cường hp tác cht ch vi các hi viên vi tinh thn “Liên kết to sc mnh” nhm thúc đy s phát trin ca th trường tài chính Vit Nam nói chung và VNBA nói riêng.Khi tr thành hi viên ca VNBA, ShinhanBank Vietnam s được VNBA bo v quyn, li ích hp pháp theo quy đnh pháp lut; được tham gia các hot đng ca VNBA t chc; được đ xut, kiến ngh nhng vướng mc pháp lý vi các cơ quan qun lý nhà nước thông qua VNBA trong quá trình hot đng…

Ông Nguyn Toàn Thng hi vng, trong tương lai, vi s hi nhp sâu rng ca Vit Nam trên trường quc tế, các ngân hàng nước ngoài hot đng ti Vit Nam s có th xây dng mi quan h hp tác cht ch và bn vng hơn na, nhm thúc đy nn kinh tế Vit Nam ci thin và nâng cao v thế quc gia trên toàn thế gii.

Trong phát biu ca mình, ông Shin Dong Min - Tng Giám đc Ngân hàng Shinhan Vit Namcho biết, Vit Nam đã và đang tr thành đim đến đu tư hp dn t các nhà đu tư FDI da trên nhng li thế và tim năng phát trin cũng như môi trường kinh tế chính tr n đnh. ShinhanBank Vietnam mong mun có th h tr tt nht cho các doanh nghip nước ngoài, đc bit là Hàn Quc khi thc hin trin khai các d án FDI ti Vit Nam; đng thười khng đnh ShinhanBank Vietnam s trin khai mnh m các dch v ngân hàng s nhm đem nhng ng dng thân thin và tin li nht đến người dùng cùng các sn phm dch v khác, đóng góp cho s phát trin chung ca VNBA và th trường tài chính Vit Nam.

Năm 1993, ShinhanBank Vietnam đã m Văn phòng đi din đu tiên ti TP. H Chí Minh, đến năm 2018 đã phát trin ti 30 chi nhánh và phòng giao dch ti Vit Nam. Năm 2011, ShinhanBank Vietnam hp nht vi Sinhan Vina Bank tr thành ngân hàng nước ngoài có vn điu l ln nht Vit Nam

Năm 2014, ShinhanBank Vietnam nhn Bng khen ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam vì đã có thành tích xut sc năm 2012-2013.

Năm 2016, ShinhanBank Vietnam nhn gii thưởng Rng Vàng 2015 do Thi báo Kinh tế Vit Nam trao tng.

Năm 2017, ShinhanBank Vietnam mua li mng kinh doanh bán l ca Ngân hàng ANZ Vit Nam, sáp nhp thêm 8 chi nhánh và phòng giao dch ca ANZ.

Tng quan năm 2018: tăng trưởng tín dng 13,7%; t l an toàn vn ti thiu (CAR) 18,16%; T l cho vay trên tng tin gi (LDR) 64,92%; t l ngun vn ngăn shanj cho vay trung, dài hn 21,45%; t l n xu (NPL) 0,41%; t l thanh khon 28,58%.

Xem 277 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.