Thứ năm, 09 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank hướng dẫn giao dịch an toàn trên ngân hàng điện tử

Agribank huong dan giao dich an toan tren ngan hang dien tuDch v ngân hàng đin t mang li nhng giá tr mi cho khách hàng, tiết kim thi gian, chi phí, tin li thc hin mi lúc mi nơi, nhanh chóng và hiu qu. Tuy nhiên, dch v ngân hàng đin t phát trin thì các hot đng gian ln, la đo tài chính cũng din ra phc tp và tinh vi.

Đ bo v thông tin và tài sn ca khách hàng, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) khuyến cáo khách hàng lưu ý mt s ni dung sau đây:

Các th đon la đo thường gp:

Đi tượng gian ln thường ch đng liên h vi khách hàng qua đin thoi, mng xã hi hoc email vi các ni dung như:

La khách hàng t chuyn tin:

- Gi mo cơ quan điu tra thông báo liên quan đến mt v án bt kỳ và yêu cu khách hàng chuyn tin đ phc v điu tra.

- Gi mo thông báo trúng thưởng t ngân hàng hoc các công ty ln và yêu cu cung cp s OTP ca khách hàng.

- Gi mo người thân, bn bè nh chuyn tin h, mua th đin thoi.

Đánh cp thông tin bo mt t khách hàng:

Đây là hành vi ca cá nhân, t chc thu thp các thông tin cá nhân ca khách hàng đ kiếm các li ích tài chính cho bn thân thông qua các phương thc:

- Gi mo cán bộ của Agribank, yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc mã PIN hoặc thông tin th để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ ngân hàng điện t hoặc thẻ.

- Gi email/tin nhn có cha link truy cp vào webiste ca dch v chuyn tin, nhp thông tin đăng nhp tài khon Internet Banking, hoc thông tin th đ nhn tin. Thc cht đây là các website gi mo.

- La khách hàng cài đt các phn mm/ng dng gián đip đ đánh cp thông tin t tin nhn hoc khi khách hàng đăng nhp website ca ngân hàng.

- Lưu tr trái phép các thông tin th và dch v ngân hàng đã nhp ca khách hàng trên website có ri ro cao.

- Gi mo là người cho vay trc tuyến đ la khách hàng có nhu cu vay vn và yêu cu cung cp thông tin v th hoc tài khon ngân hàng đin t.

Đ hn chế ri ro trong giao dch ngân hàng đin t và th, khách hàng hãy thc hin giao dch an toàn theo hướng dn sau:

Gi bí mt thông tin bo mt các dch v Ngân hàng đin t, th

Không cung cp thông tin bo mt như: Mã PIN th, Mt khu truy cp, Mt khu giao dch mt ln OTP, Mt khu truy cp đa ch email cá nhân cho bt c ai và dưới bt c hình thc nào (nhn tin, tr li đin thoi, tiết l trc tiếp, nhp vào trang website không tin cy…). Agribank không bao gi yêu cu khách hàng cung cp thông tin bo mt th và các dch v ngân hàng đin t, hoc yêu cu phi hp cung cp thông tin đ xác thc đnh danh khách hàng.

Xác thc người đ ngh bn thc hin giao dch tài chính

Không chuyn tin cho đi tượng khi chưa xác thc. Cnh giác đi tượng gi mo quen biết thông qua mng xã hi cũng như các kênh liên lc khác như: Email, đin thoi, thư giy, SMS... đ la đo, gi ý khách hàng cho vay/chuyn tin ti tài khon ca k la đo. Agribank không bao gi yêu cu khách hàng chuyn tin, np tin vào s đin thoi và tài khon ch đnh đ nhn thưởng, nhn tin hoàn tr...  bt kỳ chương trình khuyến mi nào ca Agribank.

Kim tra thông tin ca trang website khi thc hin giao dch trc tuyến

- Ch nên thc hin giao dch ti các website uy tín, có đ bo mt cao: đường dn thanh toán thường được bt đu bng https:// và có hin th logo khóa bo mt phía trước.

- Đi vi dch v Internet Banking, ch đin thông tin tài khon đăng nhp trên tên min https://ibank.agribank.com.vn.

Cn trng khi thc hin giao dch th ti ATM, POS

Khi giao dch ti máy ATM/POS, khách hàng hãy quan sát khe th trên máy ATM bo đm không có thiết b l gn trên khe và che bàn phím khi nhp s PIN.

Cn trng khi thc hin giao dch trc tuyến

- Hn chế s dng mng wifi công cng, ti quán café đ đăng nhp, thc hin giao dch trên h thng ngân hàng đin t ca Agribank

- Luôn ti và cp nht các phn mm bo mt, dit virus, tường la mi nht cũng như phiên bn mi nht ca các ng dng cung cp bi Agribank.

- Luôn thoát khi các dch vng dng ca Agribank liên kết vi dch v ngân hàng đin t ca Agribank và các website thương mi đin t ngay sau khi khách hàng đã hoàn thành phiên giao dch.

Cách x lý khi nghi ng gian ln

Khi khách hàng phát hin tài khon/th phát sinh nhng giao dch gian ln hoc có băn khoăn, vướng mc hay cn trao đi thông tin, hãy gi liên lc ngay vi Agribank:

- Gi đin đến hotline: 1900558818

- Đến đim giao dch Agribank gn nht.

- Khách hàng có th t thao tác khóa dch v trên ng dng Agribank E-Mobile Banking.

Đăng ký dch v thông báo biến đng s dư

Khách hàng hãy đăng ký dch v thông báo biến đng s dư tài khon ca mình nhm kp thi phát hin và gim thiu ri ro liên quan đến các giao dch bt thường.

Xem 1949 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng