Thứ ba, 14 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Quy mô hệ thống ngân hàng đã thay đổi thế nào trong 5 năm trở lại đây?

Hinh anh hoat dong Ngan hangT lúc ch có 4 ngân hàng có tng tài sn trên 10 t đô cui năm 2013 thì đến 2018 đã có 11 ngân hàng - đu là nhng ngân hàng có sc nh hưởng rt ln khi th phn tin gi và tín dng chiếm đến hơn 2/3 th trường.

Ch trong vòng 5 năm tr li đây, quy mô ca h thng TCTD Vit Nam đã tăng lên đáng k. T mc tng tài sn hơn 5,7 triu t đng cui năm 2013, đến cui năm 2018 con s này đã vượt qua mc 11 triu t, tc tăng gn gp đôi sau 5 năm.

Tng tài sn ca h thng đang tp trung các NHTM Nhà nước (t trng 44%), sau đó là các NHTM c phn (41%). Tng tài sn ca các ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài ch chiếm 10%. 3% còn li là ca các loi hình TCTD khác như công ty tài chính, cho thuê tài chính, ngân hàng hp tác xã, ngân hàng chính sách xã hi, các qu tín dng nhân dân.

Quy mo he thong ngan hang da thay doi the nao 1Tác gi tng hp t SBV

Cui năm 2013, c nước ch có 4 ngân hàng có tng tài sn đt trên 10 t USD và đu là các ngân hàng có vn chi phi ca nhà nước. Tuy nhiên, đến cui năm 2018, con s này đã lên ti 11 ngân hàng bao gm: BIDV, Agribank, VietinBank, Vietcombank, SCB, Sacombank, MB, ACB, SHB, VPBank và Techcombank. Trong đó, BIDV và Agribank đang có tng tài sn ln nht, đt trên 1,3 triu t đng.

11 cái tên này đang có sc nh hưởng rt ln trên th trường khi ước tính có th phn tin gi và tín dng trên 2/3 toàn th trường, ngày càng t ra cách bit vi nhng ngân hàng nh phía sau.

SCB, VPBank, Sacombank, BIDV và Vietcombank là 5 ngân hàng có tăng trưởng tng tài sn nhanh nht trong nhóm này, ln lượt tăng 176%, 167%, 152%, 139% và 129%.

Quy mo he thong ngan hang da thay doi the nao 2Ngun: BCTC Hp nht các ngân hàng

Trong khi tng tài sn tăng theo cp s nhân, vn t có và vn điu l ca các ngân hàng li tăng khá chm chp. Đến cui năm 2018, tng s vn t có ca h thng TCTD đt hơn 806 nghìn t đng, tăng hơn 339 nghìn t tương đương tăng 73% so vi cui năm 2013. Trong đó, vn t có ca các công ty tài chính, cho thuê tài chính tăng mnh nht vi hơn 10 ln. Còn các NHTM Nhà nước có vn t có tăng chm nht (tăng 59%).

Trong 5 năm, vn điu l ca h thng được b sung hơn 152 nghìn t đng, tương đương tăng 36%. Theo đó, cui năm 2018, tng vn điu l ca c h thng TCTD đt trên 576 nghìn t đng. Trong đó, vn điu l ca khi ngân hàng c phn là ln nht và cũng tăng nhanh nht trong 5 năm qua ( tăng 38%).

Tuy nhiên, trên thc tế trong nhóm ngân hàng c phn cũng có s phân hóa rõ rt. Nhng ngân hàng Top đu như VPBank, Techcombank, MBBank, ACB,...có được nhiu thun li trong vic tăng vn nh kết qu kinh doanh n tượng, c phiếu tăng trưởng tt và nhn được s quan tâm ca các nhà đu tư ngoi. Trong khi đó, hàng lot ngân hàng nh có vn điu l quanh 3.000 t đng vn đang loay hoay tìm đường tăng vn nhưng bế tc.

Quy mo he thong ngan hang da thay doi the nao 3Tác gi tng hp t SBV

Vic tăng trưởng quy mô tng tài sn quá nhanh trong khi vn điu l được b sung vào không kp đã dn đến t l an toàn vn ti thiu (CAR) có xu hướng gim nhiu TCTD. Cui năm 2018, ch s CAR ca c h thng TCTD là 12,14%, trong đó, khi NHTM Nhà nước ch đt 9,53%. Khi các ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài vn duy trì CAR khá cao, đt 23,88%.

Quy mo he thong ngan hang da thay doi the nao 4Tác gi tng hp t SBV

T l an toàn vn thp ca các ngân hàng Vit đang đt ra nhiêu thách thc và b xem là đim nghn cho s tăng trưởng ca c h thng. Theo mt báo cáo ca VDSC, CAR ca h thng ngân hàng Vit đang mc thp nht trong khu vc Asean.

Theo Trí thc tr

Xem 2650 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng