Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Cảnh giác với email có chứa mã độc tống tiền

Hinh anh canh bao ma doc tan cong moiNgày 18/3/2019, Cc Tin hc và Thng kê tài chính (B Tài chính) gi khuyến cáo ti là các cán b, công chc, viên chc thuc B Tài chính cn nâng cao cnh giác, không m và click vào các liên kết (link) cũng như các tp tin đính kèm trong email có cha các tp tin dng .doc, .pdf, .zip… đây có th là nhng email có cha mã đc tng tin GandCrab 5.2.

T gia tháng 3/2019 đến nay, Trung tâm ng cu khn cp máy tính Vit Nam (VNCERT) đã phát hin các chiến dch phát tán mã đc tng tin GandCrab 5.2 vào Vit Nam và các nước Đông Nam Á. “GandCrab 5.2 là phiên bn mi trong h mã đc tng tin GandCrab lan rng trên toàn cu trong hơn mt năm qua. Tin tc khai thác và tn công s gây ra nhiu hu qu nghiêm trng”, VNCERT khuyến cáo.

GandCrab 5.2 đã phát tán thông qua thư đin t gi mo t B Công an Vit Nam vi tiêu đ “Goi trong Cong an Nhan dan Viet Nam”, có đính kèm tp documents.rar. Ngày 15/3, VNCERT đã gi công văn đến B Công an đ cnh báo. Đng thi, gi công văn ha tc ti các b, ban, ngành v vic theo dõi, ngăn chn mã đc GandCrab 5.2 gi mo B Công an.

Theo các chuyên gia ngành tin hc, mã đc GandCrab là loi mã đc rt nguy him, có th đánh cp thông tin và mã hóa toàn b d liu trên máy b nhim. Tin tc li dng mã này đ thc hin nhiu cuc tn công khác. Hin nay, loi mã đc này đã có phiên bn mi là GandCrab 5.2.

Khi người dùng gii nén và m tp tin đính kèm, mã đc s được kích hot và toàn b d liu người dùng b mã hóa, đng thi sinh ra mt tp nhm yêu cu và hướng dn người dùng tr tin chuc t 400-1.000 USD.

Trước tình hình đó, ngày 18/3, Cc Tin hc và Thng kê tài chính (B Tài chính) gi khuyến cáo ti người dùng là các cán b, công chc, viên chc thuc B Tài chính cn nâng cao cnh giác, không m và click vào các liên kết (link) cũng như các tp tin đính kèm trong email có cha các tp tin dng .doc, .pdf, .zip… được gi t người l hoc nếu email được gi t người quen nhưng cách đt tiêu đ hoc ngôn ng khác thường. Khi nhn được email đáng nghi ng thì cn thông báo ngay cho b phn h tr k thut. Đng thi, nếu phát hin máy tính b nhim mã đc này, cn ngay lp tc cô lp các máy tính đã nhim.

Xem 1157 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 21-03-2019 8:29 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng