In trang này

FIS chi 35 tỉ USD mua Worldpay, thương vụ kỷ lục ngành thanh toán điện tử

FIS chi 35 ti USD mua Worldpay thuong vu ky luc nganh thanh toan dien tuNgày 18/3, Fidelity National Information Services Inc (FIS) cho biết h đã đng ý mua li Worldpay vi giá 35 t USD, trong đó nhà cung cp dch v tài chính M tiến ti tha thun ln nht t trước ti nay trong ngành thanh toán đin t tăng trưởng nhanh chóng.

Nhng thương v t USD trong ngành thanh toán đin t

Lĩnh vc công ngh tài chính (fintech) đang được cng c nhanh chóng, trong đó doanh thu t thanh toán toàn cu sp chm mc 3 nghìn t USD/năm vào năm 2023, khi ngày càng nhiu người chuyn t tin mt sang thanh toán k thut s đi vi khon mua hàng trc tuyến và các ca hàng ln, công ty tư vn McKinsey d báo.

"Quy mô tht s rt quan trng trong ngành thay đi nhanh chóng", Gary Norcross, Tng Giám đc FIS, cho biết. Ông là người s dn dt công ty sau hp nht.

Tăng trưởng ca h thng thanh toán đã to điu kin cho các công ty tha thun vi nhau, ngay c khi các hành đng sáp nhp các lĩnh vc khác đã chng li vì lo ngi v căng thng thương mi và đà gim tc kinh tế toàn cu.

Tha thun ca FIS - vn đnh giá Worldpay mc 43 t USD, bao gm c n - din ra hơn 1 năm sau khi công ty M Vantiv chi ra 10,63 t USD đ mua li công ty thanh toán Worldpay - vn được thiết lp Anh và phân tách ra t Royal Bank of Scotland trong năm 2010.

Và trong tháng 1/2010, Fiserv Inc (có tr s M) đã mua li công ty x lý thanh toán First Data Corp vi giá 22 t USD, còn Nexi ca Italy lên kế hoch niêm yết trong mt thương v có th được xem là mt trong nhng thương v IPO ln nht ca châu Âu trong năm nay.

FIS và Worldpay sáp nhp s có tng doanh thu hàng năm khong 12 t USD và li nhun lõi đã điu chnh khong 5 t USD.

"Vantiv vn chưa nhn được sc mnh t s hp lc  t thương v sáp nhp vi Worldpay, nhưng đ xut ca FISS là quá tt đ có th t chi", da trên ngun tin thân cn.

C phiếu ca Worldpay - công ty chuyên cung cp dch v x lý thanh toán có tui đi hơn 40 năm - tăng 9,9% trong khi c phiếu ca Fidelity li gim 0,7%.

"Vic hai công ty v 'chung mt nhà' mang li v thế rt mnh đ đóng vai trò tăng trưởng trong mng thanh toán k thut s. H có kh năng cung cp danh mc dch v rng hơn ti khách hàng", Russ Mould, Giám đc đu tư ti AJ Bell, cho hay.

Worldpay là ông ln trong lĩnh vc thanh toán bng th, nht là Anh, trong khi FIS sn xut phn mm cho các ngân hàng và công ty qun lý tài sn cũng như dch v tài chính.

Chiến lược đa dng hóa

C đông Worldpay s nhn được 0,9287 c phiếu FIS và 11 USD tin mt cho mi c phiếu nm gi, đnh giá công ty mc 112,12 USD/cp, tc cao hơn mc giá đóng ca hôm 15/3 khong 14%.

C đông FIS s s hu 53% công ty hp nht và c đông Worldpay chiếm 47%, trong đó Tng Giám đc ca Worldpay, Charles Drucker, s tr thành Phó Ch tch điu hành.

"Đây là ngành công nghip thay đi nhanh chóng và FIS gp nhiu áp lc khi Fiserv mua li First Data trong tháng 1/2019", mt ngun tin khác cho biết.

Công ty cho biết, tha thun s to ra trin vng tăng trưởng doanh thu hu cơ t 6 - 9% cho ti năm 2021 và khon tiết kim li nhun lõi 700 triu USD trong vòng 3 năm ti. H kỳ vng có dòng tin mt t do gn 4,5 t USD trong ba năm ti.

Tăng trưởng thông qua các thương v thâu tóm trong 15 năm qua, FIS cung cp phn mm và dch v thuê ngoài ti các ngân hàng, qun lý tài sn và bo him. Trong năm 2015, FIS hoàn tt thương v mua li công ty phn mm tài chính SunGard vi giá 9,1 t USD.

Trước đó, FIS mua li Metavante - công ty cung cp dch v x lý thanh toán cho các công ty tài chính - vi giá 2,9 t USD trong năm 2009.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Xem 614 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng