Thứ năm, 09 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank thông báo thay đổi địa chỉ Phòng Giao dịch Tô Hiến Thành

Agribank anh hoat dongT ngày 13/3/2019, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) thay đi đa đim Phòng Giao dch Tô Hiến Thànhtrc thuc Chi nhánh 4.

- Đa đim cũ: S 17, Tô Hiến Thành, phường 13, qun 10, TP H Chí Minh.

- Đa đim mi: S 228 đường Tô Hiến Thành, phường 15, qun 10, TP H Chí Minh.

Xem 1816 lần
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Xem theo ngày tháng