In trang này

BIDV Trường Sơn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Trường Sơn thông báo la chn t chc đu giá tài sn ca Công ty c phn Liên Minh.

Thông tin tài sn:

- Tên tài sn: 79 Quyn s dng đt, ti đa ch xã V Tân, Tp.V Thanh, tnh Hu Giang do Công ty c phn Liên Minh s hu. (Ph lc đính kèm)

- Mô t tài sn: (Ph lc đính kèm)

- Đa ch tài sn: ti xã V Tân, Tp.V Thanh, tnh Hu Giang.

- Giá khi đim: 6.261.000.000 đng (Bng ch: Sáu t hai trăm sáu mươi mt triu đng)

Thi hn np h sơ: Thi hn np h sơ trc tiếp là 05 ngày k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Trường Sơn phi nhn được trong thi hn 07 ngày k t ngày thông báo).

Đa đim np h sơ:

- Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Trường Sơn, Phòng Qun lý ri ro.

- Đu mi liên h: Ông Nguyn Gia Huy (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0948.046.574).

Tiêu chí la chn: T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

H sơ đăng ký bao gm:

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- H sơ đăng ký mc nhiên hết hiu lc trong trường hp t chc đu giá không được đu giá theo quy đnh ca pháp lut.

- BIDV Trường Sơn s có văn bn thông báo kết qu cho t chc đu giá được la chn, nhng đơn v không được thông báo kết qu được hiu là không được la chn, BIDV Trường Sơn không hoàn tr h sơ vi nhng đơn v không được la chn.

Xem 2080 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng