Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Giải pháp nào để hạn chế tín dụng đen?

Giai phap nao de han che tin dung denTín dng đen đang là vn đ được Nhà nước cũng như dư lun hết sc quan tâm, bi nó đã lan rng ra nhiu vùng min t thành th ti nông thôn và đưa người dân vào nhng khó khăn vướng mc không d tháo g. Đ đy lùi tín dng đen cn s chung tay ca nhiu b, ngành.

Ngành ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng tiếp tc có nhiu gii pháp hiu qu giúp người dân mnh dn vay vn phát trin sn xut hn chế tìm đến tín dng đen.

Agribank cn mn mang đng vn đến tay người dân

Agribank tp trung ti hơn 70% dư n cho vay lĩnh vc nông nghip nông thôn, đây là mt trong nhng minh chng sng đng và c th cho vic Agribank đã n lc trong vic đưa dòng vn vào sn xut nông nghip, giúp người nông dân gim bt khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giu. Đến cui tháng 12/2018, dư n tín dng đi vi cho vay phát trin nông nghip nông thôn ca c nước đt 1,78 triu t đng thì riêng ngun vn ca Agribank chiếm trên 50%. Phi nói thêm rng, k t khi thành lp cho đến nay, hơn 30 năm qua, Agribank vn luôn cn mn đưa đng vn vào sn sut nông nghip giúp sc cho người nông dân phát trin sinh kế. Agribank đã trin khai 7 chương trình tín dng chính sách và 2 chương trình quc gia v phát trin nông thôn mi và gim nghèo bn vng. Người dân tiếp cn nhng chương trình tín dng này đu được áp dng mc lãi sut ưu đãi. Hàng năm Agribank th hin s tri ân khách hàng bng nhng hành đng c th trong đó có vic dành hàng nghàn t đng đ h tr lãi sut cho người dân.

Agribank còn hết sc sáng to khi đưa dch v ngân hàng lưu đng vào hot đng, đem ngun vn đến cho người dân đc bit người dân nhng vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiu khó khăn, nơi mà chưa có hoc chưa nhiu nhng phòng giao dch ngân hàng. Dch v ngân hàng lưu đng ca Agribank nhn được s đánh giá cao ca Ngân hàng Nhà nước, các t chc chính tr xã hi và đc bit là người dân - nhng người trc tiếp th hưởng li ích t dch v ngân hàng lưu đng. Đến nay, Agribank đã trin khai được 68 xe trên 65 chi nhánh thuc đa bàn 59 tnh thành ph, phc v gn 400 nghìn lượt khách hàng. Đây mi là kế hoch trin khai đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng ca Agribank trong giai đon I và thi gian ti trong giai đon II, dch v ngân hàng lưu đng s tiếp tc được Agribank m rng thêm nhiu vùng min, đc bit nhng vùng còn nhiu khó khăn.

Vay vn ngân hàng không h khó như nhiu người vn lm tưởng! Mt trong nhng vn đ then cht đ được vay vn ngân hàng đó là: cn có phương án tài chính kh thi và s dng đng tin đúng mc đích. Bên cnh đó, tâm lý e ngi cùng nhng hiu biết chưa thu đáo v các th tc vay vn ngân hàng vô tình đã tr thành rào cn cho nhiu người dân mun tiếp cn vn ngân hàng và cũng vô tình khiến h tìm đến tín dng đen khi cn vn. Nm bt được nhu cu cp bách ca người dân, Agribank đã trin khai nhiu gii pháp tăng kh năng tiếp cn vn ca người dân và đng thi đơn gin hóa th tc cho vay khiến khách hàng được gii ngân nhanh chóng. Mi đây, ch trong hơn 1 tháng trin khai gói tín dng tiêu dùng 5000 t đng cho người dân, vi nhng ưu đim vượt tri như: phương thc gii ngân linh hot, th tc vay vn đơn gin, ưu tiên xét duyt gii ngân trong ngày… đã giúp bà con nhanh chóng tiếp cn vn vay. Hin, Agribank đã cho vay ti 43 tnh thành ph vi gn 6000 lượt khách hàng vay vn tiêu dùng, đi sng (s tin vay ca gói tín dng này là không quá 30 triu đng), doanh s cho vay đt 130 t đng.

Agribank không ngng m rng và phát trin mnh m dch v tài chính vi mô thông qua t vay vn và đt được hiu qu quan trng. Mi đây, ti “Hi ngh trin khai các gii pháp m rng tín dng phc v sn sut và tiêu dùng nhm hn chế tín dng đen”, bà H Th Quý (y viên đoàn Ch tch, Trưởng ban h tr phát trin ph n TW Hi LHPN Vit Nam) đã mt ln na khng đnh nhng đóng góp quan trng ca Agribank trong vic mang đng vn đến cho người dân qua dch v ngân hàng lưu đng và dch v tài chính vi mô góp phn giúp người dân hn chế tìm đến tín dng đen. Agribank ký kết tha thun hp tác liên ngành vi Trung ương Hi Liên hip Ph n Vit Nam, Trung ương Hi Nông dân Vit Nam, đng thi ban hành các văn bn có liên quan v hướng dn cho vay thông qua T vay vn và được các chi nhánh trong toàn h thng quán trit, trin khai. Đến nay, dư n cho vay qua t đt trên 115 ngàn t đng vi hơn 1,4 triu t viên. T vay vn đã thc s là cánh tay ni dài ca Agribank đưa đng vn đến tay t viên, giúp h phát trin sn xut, nâng cao đi sng. Khách hàng tham gia t vay vn được hướng dn và tư vn v th tc h sơ vay vn và nhanh chóng được tiếp cn vn vay.

Cn nhng gii pháp đng b đ đy lùi tín dng đen

Tín dng đen đã và đang có nhng hot đng tinh vi, gây nhiu lon cho người dân. Chia s ti Hi ngh, ông Nguyn Văn Yên, Phó ch tch UBND tnh Lâm Đng cho biết, tín dng đen xut hin Lâm Đng t năm 2016, đã len li tt c đa bàn đc bit trong đng bào dân tc thiu s nên rt khó khăn trong ngăn chn. Thm chí ti Lâm Đng năm 2017 có nhng đi tượng “ho hán” ngi trên xe 113 gi danh công an đi đòi n, gây hoang mang cho người dân.

Cũng ti Hi ngh trên, ông Lưu Duy Khanh, Phó ch tch U ban Mt trn t quc tnh Kon Tum chia s thêm: Nhiu người dân vô tình sp by tín dng đen khi liên h vi t chc tín dng này. Người dân không vay nhưng cũng phi tr tin phí tư vn 500 nghìn đng khi gi đến s đin thoi ca đường dây tín dng đen, nếu không tr ngay s tin này thì s b tính lãi 30-40%, thêm vào đó người dân s b đi tượng tín dng đen đe da…

Ngoài ra người dân vướng vào vòng n nn lun qun vi đi tượng tín dng đen đôi khi còn bi thói quen t lâu buôn làng: Người dân thiếu ăn thì đi vay go vay thóc ca t chc cho vay nng lãi, đến mùa v h phi mang go thóc đi tr vi lãi sut cao… và c thế người dân rơi vào nghèo đói n nn qun quanh.

S tinh vi trong hot đng ca t chc tín dng đen và vic thiếu thông tin ca mt b phn người dân v nhóm ti phm này đã là mt trong nhng nguyên nhân khiến nn tín dng đen bén r sâu rng trong đi sng người dân…

Ti "Hi ngh trin khai các gii pháp m rng tín dng phc v sn sut và tiêu dùng nhm hn chế tín dng đen", Thng đc Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nhiu gii pháp căn cơ đ hn chế tín dng đen:

Nhim v đu tiên mà Thng đc đưa ra là hoàn thin khung kh pháp lý, đng thi, ch đo, giao cho Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, V Chính sách tin t phi hp vi các đơn v thuc NHNN trin khai thc hin, hoàn thành trong quý II/2019;

Nhim v th hai được Thng đc nhn mnh là nghiên cu, đ xut Chính ph ban hành Ngh đnh thay thế Quyết đnh 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 v tín dng đi vi h mi thoát nghèo (kết thúc thc hin năm 2020) theo hướng m rng đi tượng cho vay trong đó có cho vay tiêu dùng đi vi các h mi thoát nghèo, to điu kin cho đi tượng này được tiếp tc tiếp cn vn phc v nhu cu đi sng, hn chế các h dân tìm đến ngun tín dng đen;

Nhim v tiếp theo: Ngành ngân hàng phi hp vi chính quyn đa phương các cp trin khai có hiu qu chương trình kết ni ngân hàng doanh nghip, tháo g khó khăn cho khách hàng vay vn; tích cc phi hp vi các s, ban, ngành, các t chc chính tr - xã hi tuyên truyn, gii thích cho người dân v tác hi ca tín dng đen, đng thi đ xut các gii pháp ngăn chn, hn chế hot đng này…

Tín dng đen vn đang din biến hết sc phc tp, bên cnh nhng gii pháp c th ca Agribank, ca ngành ngân hàng thì cn s vào cuc ca rt nhiu b ngành và ca c h thng chính tr. Cn có nhng chế tài đ mnh đ nhng đi tượng vi phm pháp lut, cho vay nng lãi b áp khung hình pht thích đáng. Người dân cn được tuyên truyn đy đ v ch trương ca Đng, Nhà nước, quy đnh ca ngành ngân hàng v các chương trình chính sách tín dng, đng thi được cnh báo v các th đon ca các đi tượng, các t chc cho vay nng lãi cũng như nhng h ly nng n mà tín dng đen gây ra…

Xem 116 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.