Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

VIB lên kế hoạch niêm yết trên HOSE trong năm 2019

VIB anh hoat dongNgân hàng Quc tế (VIB) va công b tài liu cho Đi hi C đông thường niên 2019, d kiến được t chc vào ngày 28/3 ti TP H Chí Minh.

Theo đó, VIB s trình ĐHĐCĐ kế hoch li nhun trước thuế đt 3.400 t đng, tăng 24% so vi năm 2018. Cùng vi đó, tng tài sn đt 182.908 t đng, tng dư n tín dng đt 136.509 t đng, huy đng vn riêng t th trường 1 đt 127.198 t đng, t l n xu duy trì dưới 2%.

VIB cũng d kiến trình c đông thông qua phương án tăng vn điu l lên mc ti đa 10.900 t đng, bao gm c kế hoch thưởng c phiếu cho c đông và phát hành riêng l cho nhà đu tư, được biết hin nay VIB còn gn 10% "room" cho nhà đu tư nước ngoài.

Ngoài ra, VIB đ xut ĐHĐCĐ y quyn cho Hi đng Qun tr (HĐQT) la chn thi gian thích hp đ niêm yết c phiếu VIB trên S giao dch Chng khoán H Chí Minh (HOSE) nhm ti ưu quyn li cho c đông và ngân hàng.

Bên cnh đó, VIB cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án bu HĐQT , BKS nhim kì VIII (2019-2023) vi 7 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên người nước ngoài, và 3 thành viên BKS chuyên trách.

VIB cũng d kiến chi tr 5,5% c tc bng tin mt và 18% bng c phiếu thưởng cho c đông, đng thi s dng hơn 7,7 triu c phiếu quĩ đ thưởng cho nhân viên.

Xem 81 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.