Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch Ban Lãnh đạo IIB

Thong doc NHNN tiep Chu tich Ban Lanh dao IIBNgày 12/3/2019 ti Hà Ni, trong khuôn kh chuyến thăm và làm vic ti Vit Nam ca Đoàn công tác cp cao ca Ngân hàng Đu tư quc tế (IIB), Thng đc NHNN Lê Minh Hưng đã có bui tiếp ông Nikolay Kosov - Ch tch Ban Lãnh đo và các thành viên trong Đoàn công tác.

Ti bui tiếp, ông Nikolay Kosov cho biết, hot đng ca IIB thi gian qua có nhiu chuyn biến tích cc và có ý nghĩa quan trng mang tính chiến lược. IIB đã thc hin thành công chiến lược phát trin giai đon 2013-2017 và đang tích cc trin khai chiến lược phát trin gia đon tiếp theo 2018-2022 vi nhng kết qu ni bt v: Quy mô hot đng và các ch s tài chính được ci thin đáng k; thc hin chuyn đi sang mô hình hot đng mi phù hp vi thông l quc tế hin đi; Xếp hng tín nhim ngày càng được cng c; các nước thành viên nht trí tăng vn cho IIB giai đon 2018-2022; Hi đng Thng đc IBB đã thông qua Ngh quyết chuyn tr s t Moscow, Liên bang Nga sang Budapest, Hungary…

Đi vi Vit Nam, hot đng ca IBB thi gian qua cũng có tiến trin tích cc. IBB đã dành cho Vit Nam các khon vay đ tài tr cho các doanh nghip va và nh. Ông Nikolay Kosov cho biết, theo Chiến lược quc gia ca IIB đi vi Vit Nam giai đon 2018-2022, IBB s tăng cường kết ni vi các đi tác nhm đy mnh các hot đng ti Vit Nam. Mt khác, trong Chương trình tăng vn ca IBB, c phn phân b ca Vit Nam được tăng lên s góp phn cng c hình nh và v thế ca Vit Nam ti IIB và IBB có d kiến m văn phòng đi din ti Vit Nam.

Chào mng Ch tch Ngân hàng Đu tư quc tế Nikolay Kosov và các thành viên Đoàn công tác có chuyến thăm và làm vic ti Vit Nam, Thng đc Lê Minh Hưng đánh giá cao nhng kết qu ci cách n tượng mà IIB đã đt được trong các năm qua, góp phn đưa IIB dn tr thành mt ngân hàng phát trin quc tế hin đi và cng c vai trò và v thế ca IIB trong cng đng tài chính quc tế. Thng đc NHNN chúc mng IIB vi vic Ngh đnh thư sa đi Hip đnh thành lp và Điu l IIB đã chính thc có hiu lc t ngày 18/8/2018, đưa IIB chuyn đi sang mô hình hot đng mi phù hp vi thông l quc tế hin đi.

Đi vi Vit Nam, hot đng ca IBB thi gian qua cũng có tiến trin tích cc. IBB đã dành cho Vit Nam các khon vay đ tài tr cho các doanh nghip va và nh. Ông Nikolay Kosov cho biết, theo Chiến lược quc gia ca IIB đi vi Vit Nam giai đon 2018-2022, IBB s tăng cường kết ni vi các đi tác nhm đy mnh các hot đng ti Vit Nam. Mt khác, trong Chương trình tăng vn ca IBB, c phn phân b ca Vit Nam được tăng lên s góp phn cng c hình nh và v thế ca Vit Nam ti IIB và IBB có d kiến m văn phòng đi din ti Vit Nam.

Chào mng Ch tch Ngân hàng Đu tư quc tế Nikolay Kosov và các thành viên Đoàn công tác có chuyến thăm và làm vic ti Vit Nam, Thng đc Lê Minh Hưng đánh giá cao nhng kết qu ci cách n tượng mà IIB đã đt được trong các năm qua, góp phn đưa IIB dn tr thành mt ngân hàng phát trin quc tế hin đi và cng c vai trò và v thế ca IIB trong cng đng tài chính quc tế. Thng đc NHNN chúc mng IIB vi vic Ngh đnh thư sa đi Hip đnh thành lp và Điu l IIB đã chính thc có hiu lc t ngày 18/8/2018, đưa IIB chuyn đi sang mô hình hot đng mi phù hp vi thông l quc tế hin đi.

Xem 171 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.