Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

BIDV Bắc Ninh lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Bc Ninh thông báo la chn t chc đu giá tài sn.

Ni dung c th như sau

Thông tin tài sn:

- Tên tài sn: 02 giá tr quyn s dng đt và công trình trên đt ca hai tha đt.

- Mô t tài sn:  Theo 02 giy chng nhn quyn s dng đt s BC 104006 và BC 104007  ngày 14/5/2010 do UBND thành ph Bc Ninh cp cho Ông Quách Văn Thiết và bà Nguyn Th Thanh Ngc.

+ Quyn s dng đt:  Tha đt s 325; 324 ; T bn đ s 26.

+ Tng din tích c 02 lô đt là 163,0 m2.

+ Hình thc s dng: S dng riêng (163,0 m2); S dng chung : (0 m2).

+ Mc đích s dng đt : Đt ti nông thôn.

+ Thi hn s dng đt: Lâu dài.

+ Ngun gc s dng đt : Nhà nước công nhn quyn s dng đt.

+ Công trình trên đt: Nhà xây 02 tng trên hai tha đt trên. Din tích 1 tng là 163 m2. Tng din tích 2 tng là 326 m2.

- Đa ch tài sn: Mt đường chính thôn Dương , phường Phong Khê, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh.

- Giá khi đim: 2.000.000.000 đng (Bng ch: Hai t đng chn).

Thi gian nhn h sơ:

Thi hn np h sơ trc tiếp là 7 ngày k t ngày thông báo (H sơ np theo đường  bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Bc Ninh phi nhn được trong thi hn 9 ngày k t ngày thông báo).

Đa đim np h sơ:

 Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Bc Ninh, Phòng khách hàng doanh nghip.

 Đa ch: S 01, Đường Nguyn Đăng Đo, Phường Sui Hoa, Thành ph Bc Ninh, Tnh Bc Ninh.

Đu mi liên h: ông Nguyn Quc Huy (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ĐT: 0982.813.118/0222.3822.642).

Tiêu chí la chn:

T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti khon 4 điu 56 Lut Đu giá tài sn ngày 17/11/2016 và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 3 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

- Các tiêu chí khác theo quy đnh ca chi nhánh.

H sơ đăng ký bao gm:

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá ( nếu có).

- Các  h sơ khác theo yêu cu ca chi nhánh.

* Lưu ý:

- Thông báo  la chn mc nhiên hết hiu lc trong trường hp t chc đu giá không được đu giá theo quy đnh ca pháp lut.

- BIDV Bc Ninh s có văn bn thông báo kết qu cho t chc đu giá được la chn, nhng đơn v không được thông báo kết qu được hiu là không được la chn, BIDV Bc Ninh  không hoàn tr h sơ vi nhng đơn v không được la chn.

Xem 939 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.