Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI

DIV Hà Nội tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

DIV Ha Noi tap huan nghiep vu kiem tra giam satTun qua, Bo him tin gi Vit Nam (DIV) Chi nhánh ti TP. Hà Ni (Chi nhánh) t chc tp hun v công tác kim tra, giám sát vi s tham gia ca toàn th cán b, viên chc Chi nhánh.

Ti bui tp hun, đi din phòng Kim tra và Giám sát đã trình bày, làm rõ mt s ni dung trong công tác kim tra, giám sát được quy đnh ti các văn bn ca BHTGVN như: Quyết đnh s 801/QĐ-BHTG-HĐQT; Hướng dn s 1284/HD-BHTG; Quyết đnh 2252/QĐ-BHTG; trao đi, tho lun v các vướng mc trong quá trình thc hin nghip v, tìm ra nguyên nhân và đ xut các gii pháp khc phc.

Cán b 2 phòng nghip v cũng đã chia s mt s kinh nghim x lý đi vi các tình hung cá bit; đ xut các phương án phi hp gia các phòng khi thc hin công tác kim tra, giám sát, thu phí, cp chng nhn tham gia BHTG…

Hin DIV Hà Ni đang qun lý đa bàn rng, vi lượng t chc tham gia BHTG ln c v s lượng, quy mô và đa dng v loi hình, tính cht hot đng. Chính vì vy, cp nht kiến thc mi cho cán b, viên chc luôn được Ban lãnh đo Chi nhánh đc bit quan tâm vi mc đích cng c, nâng cao cht lượng nghip v chuyên môn; đng thi Ban giám đc yêu cu các phòng tăng cường s phi kết hp, giúp cán b nâng cao tinh thn ch đng, s chia trong quá trình trin khai nhim v, phn đu hoàn thành tt các mc tiêu đã đ ra ca Chi nhánh trong năm 2019.

Xem 455 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng