Thứ bảy, 15 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa được thực hiện thế nào?

Giam tru gia canh cho nguoi phu thuoc la ca nhanNhm giúp người np thuế đăng ký gim tr gia cnh cho người ph thuc là cá nhân không nơi nương ta, mi đây, Cc Thuế TP. Hà Ni đã có hướng dn c th giúp người np thuê g vướng trong trường hp này.

Cc Thuế TP. Hà Ni cho biết, gim tr gia cnh là mt chính sách mang li nhiu ý nghĩa tích cc cho người lao đng. V mt xã hi và đo đc, vic gim tr gia cnh trong trường hp có người sng ph thuc nhm to điu kin cho người chu thuế thc hin các nghĩa v vt cht mang tính đo đc đi vi người thân, qua đó góp phn cng c tình đoàn kết, tương tr gia các thành viên trong cùng mt gia đình.

Tuy nhiên, vn đ vướng mc hin nay là điu kin "không nơi nương ta" ca các cá nhân khác mà người np thuế đăng ký là người ph thuc.

Theo đó, Cc Thuế TP. Hà Ni hướng dn, các đi tượng "không nơi nương ta" là  anh rut, ch rut, em rut ca người np thuế; ông ni, bà ni; ông ngoi, bà ngoi; cô rut, dì rut, cu rut, chú rut, bác rut ca người np thuế; Cháu rut ca người np thuế bao gm: con ca anh rut, ch rut, em rut; Người phi trc tiếp nuôi dưỡng khác theo quy đnh ca pháp lut.

Đi vi người trong đ tui lao đng mà đăng ký đi tượng "không nơi nương ta" phi đáp ng đng thi các điu kin như: B khuyết tt, không có kh năng lao đng (là nhng người thuc đi tượng điu chnh ca pháp lut v người khuyết tt, người mc bnh không có kh năng lao đng (như bnh AIDS, ung thư, suy thn mãn,...); Không có thu nhp hoc có thu nhp bình quân tháng trong năm t tt c các ngun thu nhp không vượt quá 1.000.000 đng.

Trong trường hp người ngoài đ tui lao đng phi không có thu nhp hoc có thu nhp bình quân tháng trong năm t tt c các ngun thu nhp không vượt quá 1.000.000 đng.

Người np thuế phi có h sơ chng minh người ph thuc. H sơ chng minh đi vi các cá nhân khác không nơi nương ta mà người np thuế đang phi trc tiếp nuôi dưỡng bao gm: Bn chp Chng minh nhân dân hoc Giy khai sinh và các giy t hp pháp đ xác đnh trách nhim nuôi dưỡng theo quy đnh ca pháp lut.

Trường hp người ph thuc trong đ tui lao đng thì ngoài các giy t nêu trên, h sơ chng minh cn có thêm giy t chng minh không có kh năng lao đng như bn chp Giy xác nhn khuyết tt theo quy đnh ca pháp lut v người khuyết tt đi vi người khuyết tt không có kh năng lao đng, bn chp h sơ bnh án đi vi người mc bnh không có kh năng lao đng (như bnh AIDS, ung thư, suy thn mãn...).

Theo Cc Thuế TP. Hà Ni thì người np thuế phi chu trách nhim v vic xác đnh người ph thuc là cá nhân không nơi nương ta theo quy đnh ca pháp lut và người ph thuc “Không có thu nhp hoc có thu nhp bình quân tháng trong năm t tt c các ngun thu nhp không vượt quá 1 triu đng” theo quy đnh ca lut thuế thu nhp cá nhân.

Các giy t hp pháp đ xác đnh trách nhim nuôi dưỡng theo quy đnh ca pháp lut là bt kỳ giy t pháp lý nào xác đnh được mi quan h ca người np thuế vi người ph thuc như: Bn chp giy t xác đnh nghĩa v nuôi dưỡng theo quy đnh ca pháp lut (nếu có); Bn chp s h khu (nếu có cùng s h khu); Bn chp đăng ký tm trú ca người ph thuc (nếu không cùng s h khu); Bn t khai ca người np thuế theo mu ban hành kèm theo văn bn hướng dn v qun lý thuế có xác nhn ca y ban Nhân dân cp xã nơi người np thuế cư trú v vic người ph thuc đang sng cùng; Bn t khai ca người np thuế theo mu ban hành kèm theo văn bn hướng dn v qun lý thuế có xác nhn ca y ban Nhân dân cp xã nơi người ph thuc đang cư trú v vic người ph thuc hin đang cư trú ti đa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hp không sng cùng).

Xem 651 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.