Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Cần làm gì khi có thay đổi thông tin cá nhân

Can lam gi khi co thay doi thong tin ca nhanKhi thay đi, làm mi Chng minh nhân dân hoc làm mi Th căn cước công dân, mt s cá nhân thường không nm rõ các th tc phi thc hin vi cơ quan Thuế. V ni dung này, Cc Thuế TP Hà Ni hướng dn chi tiết dưới đây.

Th tc thay đi thông tin đăng ký thuế

Đ thc hin đúng vic thay đi thông tin này trong h sơ đăng ký thuế, trong thi hn 10 (mười) ngày làm vic k t ngày phát sinh thông tin thay đi cá nhân phi thc hin th tc thay đi thông tin đăng ký thuế vi cơ quan thuế qun lý trc tiếp.

Ngày phát sinh thay đi đ xác đnh thi hn np h sơ thay đi thông tin đăng ký thuế ca cá nhân là ngày ghi trên Căn cước công dân hoc Chng minh nhân dân cng thêm s ngày c th như sau:

Mt là, ti thành ph, th xã không quá 07 ngày làm vic đi vi trường hp cp mi và đi; không quá 15 ngày làm vic đi vi trường hp cp li.

Hai là, ti các huyn min núi vùng cao, biên gii, hi đo không quá 20 ngày làm vic đi vi tt c các trường hp cp mi, đi, cp li.

Ba là, ti các khu vc còn li không quá 15 ngày làm vic đi vi tt c các trường hp cp mi, đi, cp li.

H sơ thay đi thông tin đăng ký thuế ca người np thuế

Th nht, t khai điu chnh, b sung thông tin đăng ký thuế mu s 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 ca B Tài chính;

Th hai, bn sao không yêu cu chng thc Th căn cước công dân hoc Chng minh nhân dân còn hiu lc (đi vi cá nhân là người có quc tch Vit Nam).

Xem 543 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.