Thứ bảy, 15 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Hiện đại hóa cho vay tiêu dùng: Giải pháp đẩy lùi tín dụng đen

Hinh anh vay tieu dungĐ góp phn hn chế “tín dng đen”, bên cnh các ngân hàng đy mnh cho vay thì vic tiếp tc to điu kin thun li cho các công ty tài chính m rng cho vay tiêu dùng, hot đng bài bn, chuyên nghip s khiến lãi sut cnh tranh hơn. Và t đó, s gim thiu, ngăn nga được hin tượng cho vay nng lãi.

Cn nhn din rõ bn cht ca “tín dng đen”

Vic nhn din và đưa ra các gii pháp liên quan đến vic phòng, chng “tín dng đen” đã được ch đo nhiu hi ngh t Trung ương ti các đa phương. Tuy nhiên, theo nhiu chuyên gia, trước hết cn phi hiu đúng bn cht ca t nn này đ có gii pháp đúng và trúng. Theo Thượng tá Trn Quc Trung, Phó trưởng Phòng Cnh sát hình s, Công an TP. Hà Ni, đến nay chưa có đnh nghĩa chính thc v “tín dng đen”. T nn “tín dng đen”, cho vay nng lãi là nhng vic mà  pháp lut không cho phép, không thc hin đăng ký kinh doanh, hot đng chui… Các giao dch tín dng đen thường không thc hin vic ký kết hp đng vay vi các thông tin rõ ràng, cm c tài sn nh hoc thông qua giy vay n viết tay… Theo nhu cu ca xã hi, nhu cu tin và vic s dng vn ca các cá nhân, t chc rt ln dn đến s ra đi ca hình thc cho vay mà nhiu người quen gi là "tín dng đen".

góc đ khác, mt chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rng, nên s dng cm t “cho vay nng lãi” s sát nghĩa hơn và đ gây hiu lm vi tín dng ngân hàng. Thc tế, đi tượng cho vay thuc các t chc “tín dng đen” đa phn liên quan đến các hot đng phi pháp. Phát biu trước Quc hi hi cui năm 2018, B trưởng B Công an Tô Lâm cho rng, “tín dng đen” là hành vi cho vay trên cơ s tha thun dân s và đng sau hình thc cho vay này thường là hot đng t chc ti phm.

Người đng đu ngành Công an cũng đã ch ra nguyên nhân dn ti tình trng gn đây, hot đng “tín dng đen” din biến phc tp là do mt b phn người dân, nht là thanh niên không chu làm ăn, thích ăn chơi nên khi cn tin thì bt kỳ lãi sut nào cũng vay; Các chế tài x lý vi đi tượng này li chưa tương xng vi tính cht, mc đ vi phm, chưa đ sc răn đe; S vào cuc ca chính quyn cơ s, mt s cơ quan chc năng chưa quan tâm đúng mc.

Bên cnh đó, nhóm người đi vay tìm đến “tín dng đen” là nhng khách hàng không th tiếp cn hoc đã b ngân hàng t chi cho vay. Tuy nhiên chính nhóm đi tượng “phi chun” này li chiếm t l rt cao trong phân khúc khách hàng có nhu cu vay tiêu dùng. Đin hình là hơn 60 triu dân đang sinh sng khu vc nông thôn, nơi b gii hn v thông tin liên quan đến các hot đng “tín dng đen” phi pháp.

Chuyên nghip hóa hot đng cho vay tiêu dùng

Vi mc đ nh hưởng nghiêm trng v mt xã hi ca hot đng “tín dng đen” nên thi gian va qua, Chính ph đã ch đo các b, ngành đy mnh các gii pháp phòng, chng. Ngành ngân hàng cũng đang tích cc trin khai các gii pháp giúp người dân tiếp cn kênh tín dng chính thc d dàng hơn, góp phn hn chế "tín dng đen". Đến nay, NHNN đã ch đo các ngân hàng: Agribank, NHCSXH dành lượng vn cho vay tiêu dùng khu vc nông thôn vi th tc đơn gin, thi gian x lý h sơ nhanh đ hn chế vic người dân tìm đến "tín dng đen”; Cùng vi đó, h thng công ty tài chính (CTTC) cũng được nhc đến nhưng yêu cu ti đây phi tiếp tc to lp hành lang pháp lý, minh bch đ vn hành theo thông l quc tế và phù hp vi thc tin Vit Nam.

Trong bi cnh cách mng 4.0, xu hướng chung các CTTC la chn đó là hin đi hóa h thng bng cách ng dng Big Data, s dng các công ngh Fintech và vn dng Trí tu nhân tu (AI) đ đnh v khách hàng, tinh gin các quy trình, ti ưu hóa hot đng và gim thiu chi phí vn hành mc thp nht. Do đó, cơ quan qun lý cn to khuyến khích các công ty công ngh tài chính áp dng công ngh mi trong hot đng đ đáp ng nhu cu thanh toán và vay vn ca người dân.

Lãnh đo mt NHTMCP cho biết, khi s lượng các CTTC cho vay tiêu dùng nhiu hơn, hot đng bài bn hơn, dch v tt hơn đ cnh tranh, lãi sut s gim theo cung - cu và người tiêu dùng được hưởng li. Và t đó, s gim thiu, ngăn nga được hin tượng cho vay nng lãi.

Bên cnh đó, các chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rng, chúng ta vn có th tiếp tc hoàn thin hành lang pháp lý v cho vay tiêu dùng; v hot đng ca các CTTC đúng vi đnh hướng trước đây là “gánh” bt hot đng cho vay tiêu dùng các NHTM. Chính vì vy, ngay c Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy đnh v cho vay tiêu dùng ca công ty tài chính cũng có th tính đến vic sa đi, b sung đ va bo v được quyn li cho khách hàng, va đm bo an toàn cho các công ty. Tuy nhiên, nhng ni dung trên đó mi là gii pháp t phía ngành ngân hàng, còn đ góp phn hn chế “tín dng đen” cn có s vào cuc t các b, ngành khác như chính quyn, cơ quan an ninh, các t chc chính tr - xã hi, và đy mnh thông tin tuyên truyn…

Theo Thi báo Ngân hàn

Xem 163 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.